Коли збирати яблока

Учителька у школі звідат дітий:
- Коли майдобре збирати яблока?
Маріка:
- У септемброви!
Піштіко:
- Коли пес приязаний!