Нове відео

Нове у КОЛИБІ

Слово дня

Но

НО - один із багатозначних закарпатських термінів.
Н1. Так.
- Уп’єме?
- Но!
2. І що далі?
- А потом прийшла жона...
- Но!
3. Спонукальний вигук
- Но, давай!

- Олем, бармене, налляй ми погарчик коньяку!
- Якого?
- Ген того, нашого закарпатського п'ятьзвіздного.
Бармен наливає. Відвідувач випиває - і нараз паде мертвий.
- Но! - каже тихо собі бармен і акуратно домальовує на етикетці шосту зірочку.