Мрії

Двоє дідику сидят у парку. Коло них пробігає молода, файна у міні юбці. Єден дідик:
- Но кеби ми типирь було назад 18 году...
- Здурів сь Петре! Із-за п’яти минут файного назад сорок году робити?!