Анатолій Кралицький

(1835, с. Чабини, тепер Межилабірський округ, Словаччина — 1894, Мукачево) — літератор-прозаїк, громадський діяч.
Навчався в Ужгородській духовній семінарії, працював (з 1858 р.) учителем, а з 1869 р. і до кінця життя — ігуменом Мукачівського монастиря.
Зібрав велику бібліотеку. Багато книг подарував йому український учений М. Драгоманов. Пересилав він Драгоманову етнографічні та фольклорні матеріали для збірників «Малоруські народні пісні», «Малоруські народні перекази». Листувався з І. Франком, який друкував окремі праці Кралицького в журналі «Життя і слово».
Друкувався у всіх закарпатських виданнях. Особлива його заслуга в збиранні і публікації пам'яток давнини, етнографічних і фольклорних матеріалів.
Заслуговує на увагу серія статей у «Науковому сборнику галицко-руской матіци» (1866, вип. І—IV), залишив нариси про О. Духновича, А. Коцака, В. Поповича та ін. Автор багатьох оповідань з життя рідного краю, закарпатських лемків. Видав повість «Князь Лаборець» (1863) та ряд інших.