Цікаво про село Чепа

- Поблизу села виявлено залишки поселення доби неоліту (IV тисячоліття до н. е.), доби бронзи (II тисячоліття до н. е.).

- Поселення пізньобронзової доби розташоване в урочищі Весет Фалу.

- З околиць Чепи походять римські монети Траяна і Адріана.

- В урочищі Бланка Таня – давньослов’янське поселення VIII – першої половини ІХ століть

- найдревнішою церквою села була зведена в 1480 році римсько-католицька церква