משרד השכלה ומדע של אוקראינה

אוניברסיטה לאומית של אוז'גורוד

מכון מחקר של לימוד קרםטים

פקולטה היסטורית

חוג עבודה סוציאלית

חוג היסטוריה אוקראינה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנים

של זקרפטיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוז'גורוד־ 2001

 

 

דמיטרו דנילוק

סרגי פדקה

איגור ליחטי

פדיר שנדור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנים

של זקרפטיה

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפורמציה על חבל ארץ:

 

סקירה פיזיקו־גאוגרפית

על עולם החי ועולם הצומח של קרפטים

ספציפיות משקית ,דמוגרפית ,אטנית של אזור

תיאור כרונולוגי של מאורעות היבטוריות

זקרפטיה המענינת.

 

 

או ד ק 913 (477.87)(083)

ב ב ק 26.8 (4 אוקר.) י 2

ד ־ 17

 

 

זקרפטיה ־ זאת אזור מקורי במרקז של ארופה. קרו כאן הרבה ארועים: מלחמות ובניות מחדש ,שואות וגמירות ,שואות ושיחזורים. כל הדברים האלה שינו את החבל ארץ שלנו בגדול ועשו אותו מיחד בסיגנונו.

סובלנות ספציפית ,גילוי לב שבמסורת ופרגמטיות חשובה של הרבה דורות של זקרפטאים עשו מה שאנחנו קוראים זקרפטיה. עוד הרבה סודות קוללת ארץ זקרפטית הזאת ,לכן כדי לענות על כל שאלות שמענינות את הקוראים ,נעשה את המחקר ומדריך הזה. פה ניסינו להציג לפני כולם עם זקרפטיה ידועה ולא ידועה. בסיס של המחקר הזה ־ חומרים של קורס מיוחד של חוג היסטוריה של אוקראינה ־ לימוד חבל ארץ היסטורי.

במדריך אפשר למצוא מידעה לימודית:סקירה פיזיקו־גאוגרפית על חבל ארץ ,אינפורמציה על עולם החי ועולם הצומח של קרפטים ,ספציפיות משקית ודמוגרפית ,תיאור כרונולוגי של מאורעות היבטוריות ,תיאור ארחאולוגי ,מצוינות שאלות ספציפיות שקשורות רק לטריטוריה זקרפטיט וקבוצות אטניות מסוימות של זקרפטיה.

מכוון לתלמידים של בתי ספר ,גימנסיות ,תיכונות ,סטודנטים ,טיירים ,וסכנויות אחרות וגם לכל אחד שאזור זקרפטיה מענינת אותו.

 

 

מחברים:

 

ד. דנילוק ,ס. פדקה (חוג היסטוריה של אוקראינה אל''ב)

אי. ליחטי (חוג היסטוריה של העולם העתיק וימי הבינונים אל''ב)

פ. שנדור (חוג עבודה סוציאלית)

 

סוקרים:

ד''ר מדעות ,פ''ר מ. ווגש (חוג פוליטולוגיה אל''ב)

ד''ר מדעות ,פ''ר א. בלבגורי (חוג היסטוריה של העולם העתיק וימי הבינונים אל''ב)

 

 

ISBN 996-7400-18-5

© ד. דנילוק,

ס. פדקה,

אי. ליחטי,

פ. שנדור,2001

© אוניברסיטה לאומית

באוז'גורוד ,2001תוכן

 

 

פרק 1. זקרפטיה ־ הארץ שלי.......................................

 

פרק 2. עולם החי ועולם הצומח של זקרפטיה ................

 

פרק 3.משק של זקרפטיה ............................................

 

פרק 4. היסטוריה של האזור........................................

 

פרק 5. אוכלוסיה של זקרפטיה ...................................

 

פדקז 6. זקרפטיה מענינת............................................

 

פרק 7. העם שלי חי בזקרפטיה .................................... זקרפטיה ־ הארץ שלי

 

ארץ המולדת שלנו זקרפטיה נמצאת בגבול בין הרים קרפטים לעמק אמצע דונאי ,ממש בלב של ארופה. קורדינטים דיקים שלה ־ במערב: ' 22°09בקו העורך מזרחי; '27° 48 בקו הרוחב דרומי (1.5 קילומטר מכפר סולומונובו ,אזור אוז'גורוד) ,במיזרח: '38° 24 בקו עורך מיזרחי;'04 °48 בקו הרוחב דרומי (הרי צ'ורנוגור ,12 קילומדטרים מכפר לוגה ,אזור רחיב) ,בצפון : '35° 22 בקו העורך מזרחי;'06 °49 בקו הרוחב דרומי,(כפר סטוז'יצה , אזור וליקוברזנינסקי ,הרי בסקידים מיזרחים(שמורה ביאוספרית)) ,בדרום:'18 °24 בקו העורך מזרחי;'47° 54 בקו הרוחב דרומי ,(אזור עיבוד שיש דובגורונסקי ,6 ק''ם מכפר דילובה ,אזור רחיב).מענין ,שרוחב הגדול (בקו ישר) מדרום לצפון ־ עד 135 ק''ם ,ו עורך הכי גדול ממיזרח למערב ־ בארך 205 ק''ם.במקום טוב ליד ההר קוק ,באזור סבלבסקי נמצא מרקז גאומטרי גאוגרפי של זקרפטיה ('30 °48 בקו הרוחב דרומי ,'23° 23 בקו העורך מזרחי).

שטח כללי של האזור 12.800 ק''ם. בזקרפטיה יש 13 שכוננות ,10 ערים ,28 עיריות ,561 כפרים. ערים מרקזי מחוז הן:אז'גורד ,ברגובו ,מוקצ'בו ,חוסט ,ערים מרקזי אזור הן : סבלסה ,ארשבה ,טצ'יב ,וינוגרדובו ,רחיב ,צ'ופ.

מצד גאוגרפי זקרפטיה מחולקת לשמי אזורים גאוגרפים ־ הרי (הרים קרפטים) ועמקי (עמק זקרפטית).ברוב השטח נמצאים הרים ,ונקודה הכי גבוהה של זקרפטיה זה שיא של הר גברלה ,שנמצא בהרים באזור צ'ורנוגור וגובה שלו 2.061 מטר. נקודה הכי נמוכה (101 מטר מעל קו הים) נמצא בקצע שני של הארץ ,ליד כפר רובקי גייבצי באזור של אוז'גורוד.

תפקיד חשוב בבנית התמונת נוף יש לנהר טיסה ( היא מתחילה באיחוד של טיסה לבנה וטיסה שחורה ,ועורך כללי שלה בשטח זקרפטיה בארך 223 ק''ם וטיסה זורמת לנהר דוני ליד עיר בירה של סרביה בלגרד ). אגן הנהר קולל כל הנהרים של הארץ.גידרוסיסטמה של זקרפטיה נפרדת מנהרים פריקרפטים עלידי רחס . יחסית גדולה כמות של נהרים ,נחלים ,פלגים של זקרפטיה ־ 9.429 ,9.227 מהם ־ פלגים קטנים פחות מ10 ק''ם ,152 נהרים בעורך יותר מ10 ק''ם (ריקה ,טרבלה ,שופורקה ,טרסבה ,אירשבקה ,סינבקה ,טיצ'יבץ ,סרדניה ריקה ,קוסיבסקה ,בוגדן , לזשינה , טורבט ,אוזרינקה ,ברטינקה ,ברוסטורינקה ,רפינקה ,לוז'נקה ,מווקרנקה ,אפשיצה ,ווליקה אוגולקה ,וסקובה ,טוריה ,ז'דניוקה ,ויזניצה ,סטרה ,סרנה ,צ'רונדה ,ציגן ,וילה ,אוריצ'קה ,למובנה ,פיניה ,ויצ'ה ,סבינקה ,קורופץ ,סוחר ,אוליצ'קה ,ירוק ,בורוניבנ ,וילשנקה ,יבלוניצה ,וילחיבצ'יק ,ורבווץ ,קוסני ,צ'חובץ ,בביצ'קה ,גנילי ,וולובץ ,מושקה וכ') ו4 נהרים יותר עוכים מ100 מטר (אוז' ,לטוריצה ,בורז'בה ,טיסה).

בניגוד לנהרי הר מהרים ,כמות כללית של אגמים בזקרפטיה יחסית קטנה ־ 137 ,ומהם רק 32 אגמים קבעוים. אגם הכי גדול של זקרפטיה ־ סינביר ,הוא הופיע לפני 10.000 שנים בגובה 989 מטר מעל קו הים ושטח שלו 7 גקטר ,מקום הכי עמוק 27 מטר ,וטמפרטורה מ+ 12 עד + 18 ,בו גרה טרוטה אגמית ,נחלית וקשטית. בזקרפטיה עש אגמים של כמה סוגים:אגמים קרחנים :אפשינץ ,מריצ'יקה ,נסמוביטה ,ברבנסקול ,ברסקול ,וורוז'סקה ,גרשסקה ,דרגוברטסקה אוזרצה ,ניז'נה ,ורחנה ,מלה גרופה;אגמים מגובלים: סולנה ,אגמים טרבלינים ,סינביר;אגמים אנטרופוגנים :אגמים שחורים ,אגמים סולובטים ; אגמים וולקניים : ליפצ'נסקה ,וורוצ'יבסקה ,סינה.

הרבה אגדות מפחידות קשורות עם בוצים זקרפטים: בגנים שחורים ,מוצ'ר שחור ,מלקים מלוחים ,זרוסלק ,טרופנץ. עוד ב1878 התחילו ליבש את בוץ מוצ'ר שחור עם שטח 14000 גקטרים. היום הוא מיובש קמעט הכל ,בשטח שלו עכשיו המון בריכות ,מכילי מים. שם מגדלים קרפינים ,אמורים לבנים ,דגים אחרים. אבל טיירים מאוד אוהבים לנוח ליד מפלי מיים בהרים: וויודינסקי (הכי גדול) ,טרופנץ (הכי גבוה) ,שיפוט ,גורודיליבסקי ,סקקלו ,ליפובצקי ,למשורסקי ,מוקרינסקי ,צ'ורטיב מלין. חוץ מזה בעמקים יש הרבה תעלות: אז'גורודית ,נהרים־ תעלות של אזור אוז'גורודסקי ,ברגיבסקים ,וינוגרדיוסקי ,מקצ'יבסקי ,יש גם בערך 50 בריכות ומכילי מים ,עם שטח כללי 173 ק''ם: וילשנסקה ,זלוז'נסקה ,גורבקיבסקה.

הרי קרפט שלידים נמצאים ערים שלנו. יש קמה גישות למה הרים שלנו נקראים קרפטים:1) בחלק ראשון של אלף 1 לפני הספירה בשטח הזה גר שבת דטו־דקאי קרפים (קרפיאנים) ; 2) בספה סנסקרית למילה "קרפטים" יש קמה משמעויות ־ "לא חלק" ,"לא מצוחצחים" ,"מקלט" ,"מחסה" ;3) בספה יבנית העתיקה מילה "קרפט" אומרת "תל" ; 4) בספה פרקאית העתיקה מילה "קרפט" אומרת "סלע" ;5) יש אגדה על הענק הטוב בשם קרפ ;6) אגדה על השד שקירפט (התרופף) את האדמה. הרי קרפט נמצאים בשטח של 80 % של כל השטח של זקרפטיה. הם שכבים ממערב דרומי עד למזרח צפוני. העורך שלהם ־ 240 ק''ם ,רוחב ־ 110 ק''ם. הרי קרפט בגיל 1,2 מיליארד שנים. הרי קרפט גודלים כל שנה ב1־2 סנטימטר וכל שנה זזים קצת למיזרח. יערי קרפט נזה 45% משטח כללי של כל הערים בזקרפטיה ,ומישורי הרים של זקרפטיה נמצאים בשטח של 40000 גק'. הרים גבוהים ביותר הם :גוברלה (2.061 מ') ,ברבנסקול ־ 2.035 מ' ,טופקול ־ 1.932 מ' ,ברסקול ־ 1.910 מ' ,בליזניצה ־ 1.881 מ' ,דזמברונה ־ 1.887 מ' ,סטרימצ'סקה ־ 1.872 מ' ,דרגוברט ־ 1.786 מ'. גבוה לשמיים עולים כאן שרשרות גרים :מקוביצה ,קרסנה ,בליקי דיל ,סבידובץ ,בורז'בה ,צ'ורנוגורה ,ריבנה ,אנטלובסקה פולנה ,סינק ,ויגורלט ,פולונינה ־ רונה. מעברים שתמיד עזרו לאנשים : אוז'גוקודסקי (889 מ') ,ורצקי בינוני (וורוצקי ־ 839 מ') ,וולובצקי (סקוטרסקי ־ 1.014 מ') ,וישקיבסקי (טורונסקי ־ 931 מ' ) ,לגיאוניו (1.110 מ') ,יבלונצקי (טטרסקי ־ 931 מ' ). הרבה סודות עד היום שומרות מעורות של הארץ שלנו :עם מלח (סולוטבינסקי קופלני) ,עם קרסט (גשרים אבנים ,אבן עם חור ,שן של דוב ,קיר אלולה ,קיר לבנה ,רומניה ,ויו ,צ'ור ,קניגינה ,חברות ,גרבין ,פרלינה ,בנטורי ,צ'רטיז' ,אבן חלבית ,טרמוקסה קטנה ) ,עם שיש (דילובה ,גרבובו ,קניגינה).כבר במערב דרומי שטח נקרא עמק זקרפטיה . הוא שיך לעמק סרדנודוני (פנוניה) וזה בארך 20 % של שטח כללי (בארך 2.000ק''ם). 50 % זה אדמה לחקלאות ,ליערים ועמקים ־ 15 %. אדמה לחקלאותשל עמק זה 39.600 גק' ,שדאות 188.000 גק' ,מספואים 102.400 גק' , מקומות לכסח ־ 73.400 גק'. בין הרים יש חלולים: פרצ'ינסקי ,יסינסקי ,אוז'נסקי ,קושניצקי ,בוגדדסקי ,מיז'הירסקי ,סבלבסקי ,אוסט־צ'ורנבסקי ,קולוצ'בסקי ,חוסטסקי ,וורוטנו־וולובצקי.

אקלים של זקרפטיה מענין כי הוא נמצא ממש בלב של ארופה. הרים גבוהים מגנים על אזור ולא נותנים לרוחות קרות צפוניות להכנס ,ואקלים רטוב קונטיננטלי גורם לזה שקייץ חם וחורף נעים.באצם ,מי שמגיע אלינו מדרום מוצא פה פצון הקר ,ומי שמגיע מצפון ־ רואה אקלים חם. טירים ממדינות מיזרחיות מחפסים מערב ,וטירים ממערב ־ תכונות של מיזרח.טמפרטורה מקסימלית (בקייץ) + 40 ,מינימלית (בחורף) ־ 32. ירידות : מינימום 642 ממ''ר (ברגובו) ,מקסימום 1.411 ממ''ר (אוסט־צ'ורנה ,אזור טצ'יב). יום הכי ארוך בזקרפטיה ־ 22 ליוני ,יום הכי קצר ־ 22 לדצמבר ,אורך בינוני של יום ־ 8,5 שעות (בחורף) ,ו15,5 שעות (בקייץ). מהירות של רוח הכי גדולה במקום שלנו ־ 40 מאר בשניה.

לא פחות חשוב אורך של גבולות זקרפטיה שזה 469 ק''ם ,כאן אנחנו רואים גבולות עם פולין ־ 33,4 ק''ם במערב צפוני ( אזור וליקוברזננסקי ); עם סלובניה ־ 98,5 ק''ם במערב (אזור אוז'גורודסקי ,פרצ'ינסקי) ;עם ונגריה ־ 130בדרום (אזורים אוז'גורודסקי ,ברגיבסקי ,וינוגרדיוסקי) ;עם אונגריה ־ 205,4 ק''ם במיזרח דרומי (אזורים רחיבסקי ,טצ'יבסקי ,חוסטסקי). במיזרח ומיזרח דרומי (אזורים רחיבסקי ,טצ'יבסקי וליקוברזננסקי ,מיז'גורסקי ,ולובצקי ) יש גבול אדמיניסטרטיבי עם מחוז לבוב (85 ק''ם) ומחוז איבנו ־פרנקיבסק (180ק'ם). באזור שלנו מפותחים גם שרוטי גבול : 17 שערי העברה (7 לרקבות ־ הונגריה : צ'ופ־זגון ,סלובקה־יפרשקה ,סלובניה :צ'ופ־צ'ורנה ־נד־טיסוב ,אוז'גורד־מטיבצי ,רומניה :דיקובו־חלמאו ,טרסבה־קימפולונג ,רחיב־סיגוט ;6 בין לאומיות לאוטו ,1 בין לאומי למטוסים , 3 מעברות להעברה פשוטה).

 

 

 

משימות:

 

 

תענו על השאלות:

 

1) איפה נמצא זקרפטיה

2) מה שטח כללי של הארץ?

3) מה הם אזורים גאוגרפים חשובים של זקרפטיה?

4) קמה אגמים בזקרפטיה?

5) איזה אקלים בזקרפטיה?

6)איפה מרקז גאומטרי של הארץ?

7)מה הנקודה הכי גבוה של זקרפטיה? מה הגובה שלה?

 

דוגמאות לסטודנטים:

 

תארו לאצמכם שאתם מקבלים קבוצת טיירים מוליקובריטניה ,שהגיע לטיול בזקרפטיה. תשחקו את הפגישה.

אתם נמצאים בתחנה מרקזית בזקרפטיה. מגיע קבוצה אנשים מבודפשט. מה תספרו להם?

הגיעו אליכם חברים מאמריקה.איך תקבלו אותם?

עולם החי ועולם הצומח של קרפטים

 

כל אחד שהיה פעעם בזקרפטיה מסקים שאין אף ארץ ירוק כזה שווה לזקרפטיה. בזקרפטיה גודלים בערך 2000 סוגים של צמחים ,מהם ,לצערינו 44 סוגים יכולים להפסיק לחות. באצם יערים של הארץ נמצאים בשטח עד 500.000 גק' (הז 45% של כל השטח של זקרפטיה). בין צמחי יער הכי נפוצים כאלה: בוקים 58% ,ערבות 31% ,אלונים 7% ,יש גם מורדינות ,לבנות ,שדרים ,מילות ,אורנים ,מקסוסים .כרגיל הם גודלים בהרים באדמה שחורה של הרים ובעמקים אדמה משתנה לאדמה טורפית ואפרית.

בזקרפטיה יש גם הרבה גינות ־ מקומות זיכרון . הם נמצאים במקומ האלה: ב. ברזני ־ גינה של מאה 19 ,אוז'גורוד ־ גינה לעודונה ,גינה פודזמקובי ,מוקצ'בו ־ גינה מ140 עצים וצמחים אקזוטים ,וינוגרדובו ־ גינה פרני ,קרפטים ־ גינה שנבורניב ,בושטינו ־ גיהנ של מאה 18 ,נביצקה ־ גינה של וגנר (ארמון) ,ב.לזי ־ גינה של פלטני ,צ'רטז' ־ גינה של 1848 שנה . בלי ספק ,גינות יפות של זקרפטיה קימו גם בימי הבינונים ,הקמה שלהן קשורה לשמות של אנשים עשירים כמו פרני ,שנבורני ,דווגי ,גובגטי ,שגרמו להקמת פרקים והביאו מכל ארצות צמחים מיוחדם ,אקזוטים שבזקרפטיה מיוחדים. על זה אומרת העובדה ,שב1701 שנה ליד ארמון באוז'גורוד היו 5 גינות: פרחנית ,של חיות ,שדאני ,שדא של מנופים ,ושדא של יונות. במיז'גיריה ,אירשבה ,סטוז'קה ,פלוי עד היום גודלים אלונים בני מאה שנה ,ובאוז'גורוד פלטן בן 500 ומילה בת 300 שנה.

יחד עם צמחים רגילים יש בארץ שלנו גם צמחים בילתי רגילים ,אקזוטים. היום בזקרפטיה יש יותר מ300 סוגים של צמחים אקזוטים . מאביב מוקדם עד סתיו פורחים פרחים ואצים בזקרפטיה. דומה שקרפטים נפתחים ופרחים ועלים. זה פרחים של פורזיציה זהובה וירוקה ,פרחים ורודים ־לבנים של איבה יפנית ,ורודים ־ של אץ תפוחים של נדזוצקי ,פרחים אדומים של אץ תפוח פלורידית ,פרחים לבנים־ של אץ תפוח סינית ,פרחים ורודים של סקורה יפנית ,לבנים ואדומים ־ פרחים של ערמונים .וחוץ מזה גם ברושים ,אורנים גימלאים ,דוגלסיות ,סקומפיה ("אץ פיאות") ,רכמלפכ בוזקוליסטה ("אץ סיגריות") ,פבלוניה נוצית ,("אץ אדם"). אם לספר על צמחים אקזוטים של זקרפטיה צריך להזכיר גם באץ מסין הרחוקה ־ מגנוליה ("אץ מלפפונים"). באזור שלנו גודלים קמה סוגים של האץ הזה: מגנוליה ורודה סולנז'ה ,מגנוליה לבנה קובוס ,ומגנוליה סגולה לננה. דרך אגב ,מדענים הוכיחו שבתוח פרח של מגנוליה חום יותר גבוה מבחוץ. תנסו לבדוק אץ זה ולגעת בפרח שלמגנוליה.

 

 

משימה:

 

תענו על השאלות:

־ מה שטח של יערי זקרפטיה?

־ קמה סוגים של צמחים אקזוטים יש בארץ שלנו?

־ מה אתם יודים על גינות זקרפטיה?

־ מה מענין במגנוליה?

 

תענו!

תשאלו!

גן בוטני של אזור?

הוקם ב1946

 

שטח?

 

שטח שלו 4,5 גק'

 

 

אלו צמחים גודלים?

בגן בוטני יש יותר

מ3800 סוגי צמח.

בדנדררי יש יותר מ800 סוגי אץ

מגדלים יותר מ130 סוגים

של גליצים:

מקסוס ,מטסקוויה ,קיפריס

וכ'. עולם הצומח של

זקרפטיה מציגים 400

סוגי צמח ,בינהם

אנדמיקים:לילך הונגרית ,

מצנפת כחולה קרפטית.

הר אלפית זה עולם הצמח

מיוחד של הרים. כאן גודלים

יותר מ150 סוגי צמח ,

בינהם גם אדלביס

המפוארת.

 

אלו פרחים?

 

יש 1200 סוגים של

פרחים קישוטים

, בינהם :

120 סוגים של ורדים

50 סוגים של גלדיולות

25 סוגים של חרציות

20 סוגים של שושנים.

 

האם יש צמחים טרופים?

 

בחממה של גן בוטני גודלים

צמחים טרופים וסובטרופים:

בננות ,שושנה ,דפנה ,אקליפטוס

,הדס ,פפיה ,10 סוגם של אץ

טמר ,250 סוגים של צברים.

"ספר אדום" של עולם הצומח של זקרפטיה

 

1.אסטרה אלפאית 2.ברנץ רגיל 3. בילוצבית אביבי 4.בילוצבית קייצי 5.בילוטקה אלאית (אדלביס) 6.אריטרני שן של כלב 7.מרסיחיה צ'וטיריליסטה 8.נרציס אוזקוליסטי 9.שלגייה רגילה 10. פיזנוצבית רגיל סתיוי 11.רבצ'יק גדול 12.אורן קדרני 13. שפרן בנטי 141.שפרן גיפל 15.טירליצ' ויריזני 16.טירליצ' צהוב 17.מקסוס יגידני 18. טובסתינקה אלפאית .19 מילה לבנה 20. מורדינה פולנית 21. פעמונים קרפטים 22. רודיולה ורודה 23. לילך הונגרי 24. שירנקה אלפאית 25. פרסטריצ' גרביחה 26. גרושנקה קרפטית 27. סוסוריה פורציוסה 28. ערבה קיטיבל 29. ויטוק קרפטית 30. זיבוקיסט סרצבידני 31. מולוצ'י קרפטי 32. סמורודינה קרפטית 33. לומיקמין קרפטי 34. פיאלרה דקאית 35. פשתן הרי 36. וולושקה מרמורסקה 37. בודק דבוקולירני 38. טרלצ' רוזדילני 39. פיטומה ווגנר 40. וולושקה קוצ'י 41. דרוי שורה 42 ז'ובטוזיל קרפטי 43 קורוליצה דובהוליסטה 44 סוגיניק קרפטי 45. סמילקה סומניבנה 46. אוסוט ולדשטינה 47. קוסטריץ קרפטי 48 צ'ברץ הטוב 49 וצ'ורניצי לבנות 50 פיטאומה צ'וטיריצ'לנה 51. שבל קרפטי 52. גווזדיקה סקופצ'נה 53 אקונית קטנה 54 אקונית גוסטיב 55 אקונית ז'קנה 56 ז'רוחה אופיצה 57 בורידניק פריסה 5 8 ז'ובטניצה אלפאית 59 אציה קרפטי 60 בורשיבניק קרפטי 61. רודודנדרון קרפטי 62. פרבוצוית פולונינסקי 63. סוברסיה קרפצ'סטה 64. פידמרניק קרפטי 65 מדונקה פילרסקוגו 66 ורוניקה באומגרטנה 67. פרסטריצ'ניק מעורות.

 

 

גם עולם החי של זקרפטיה לא פחוט מענין ומפוטח. בזקרפטיה גרים לא פחות מ80 סוגים של היונקים ,280 סוגים של ציפורים ,10 סוגים של זוחלים ,10 סוגים של נחשים ,60 סוגים של דגים ,100 סוגים של סרטנים. בקרפטים גרים שלוש רביעיות של כל היונקים של אוקראינה. נפוצים במיוחד בזקרפטיה חפרפרת ,שועל ,זאב ,כלב הבר ,דב ,גירית ,סמור ,סמור הבר ,סמור קרפטית ,חורפן ,לוטרה ,כלב נהר ,חתול היער ,חתול הבר ,שפן הבר ,ארנב ,סנאי ,חזיר הבר ,איל ,איילה קרפטית.

בין ציפורים שאוכלים אותן צריך לציין: תרנגול הבר ,טרונה ,תרנגול לוז ,פסין ,חגליו ,שליו ,אווז לוז ,יונת צב ,יונה ,שחף ,ברבור ,אווז . יש לנו גם ציפורי מים כאלה:שחף ,ברבור ,אווז ,אווז הבר ,שחף הבר ,אנפה ,חסידה והרבה אחרים. מציפורים שלא אוכלים אותן יש בזקרפטיה גם קיכלי מזמר ,חסידה ,נקר ,ינשופים ,לילית ,פטרת הפה.

בין זוחלים נפוצים צב השדא , לטאה , גדוקה (נחש יחיד שמתים מנשישיחה שלו) רגילה ,אוז' ,ורטילניצה ,סלמנדר ,מידינקה. בנהרי זקרפטיה אפשר לפגוש כמעת חצי מכל הדגים שגרים באוקראינה:זאב המיים ,טרוטה של נחלים ,סלומון דונאי ,חריאוס ,אנדרוגה ,מלי צ'ופ ,אומברה ,בבץ ,גירצ'ק ,פידוסט ,מינוגה הונגרית ,מרנה ,גולובן ,אלתיתד ,לין ,יורז' ,פליטקה ,קרפין.

 

 

"ספר אדןם" של עולם החי של זקרפטיה

 

היונקים : 1 בורוזובקה אלפית 2 מלה קוטורה 3 פידקובוניס גדןל 4 פידקובוניס קטן5 ניצ'ניצה בחשתינה 6 ניצ'ניצה יקוניקוב 7 ניצ'ניצה נטררה 8 ניצ'ניצה שלושה צבעים 9 שירוקובוח רגיל 10 וצ'רניצה קטנה 11 חטול היער 12 זובר 13 פוליוקה סניגובה 14 דובגוקריל רגיל 15 נוריציה טטרנית 16 לוטרה 17חורפן ארופאי 18 גורנוסטי.

ציפורים :1 אנפה שחורה 2 זמייד 3 ברקוט 4 גיש ־ קטנטון5 שוליקה ג'ינג'י 6 סקופה 7 בז ־ ספסן 8 פוגצ' 9 לילית ־ דרור 10 לילית עם שערות 11 זווירושקה אלפאית 12 תרנגול הבר 13 חסידה אבנית 14 ינשוף עם זנב ארוך.

היונקים :1 פולוז יערי

אמפיביות :1צפרדע מהירה 2 טרחטון קרפטית 3 טריטון אלפאי 4 סלמנדרה נקודתית.

חרקים :1ווסצ' אלפאי 2 אפוללון 3 פרוזרפינה 4 ראש מת 5 סטורניה קטנה 6 ז'ליבניצה.

 

מקומות שמורה של זקרפטיה

 

שמורה של זקרפטיה הכי מפורסמת וגדולה איפה נמצאים הרבה סוגים של חיות זאת שמורה זקרפטית ,שהוקם ב1968 שנה ,ומחולק לקמה חלקים :1)אזור חוסטי " עמק גלדיולות" 2) אזור צ'ורנוגורי" גוברלה" ,3) אזור שירוקולוגני " אוגלה 4) אזור אוגלי.

לא פחחות ידועים גם גינות לאומיות של זקרפטיה ־ סינביר ועמק אוז'ני וגם שמורה ביאוספרית בינלאומית " קרפטים מיזרחים־סטוז'יצה". חוץ מזה באזור קיימים בית חרושת לטרוטה "ז'דימיר" ופרמה אילים "איזה".

היום בארץ נמצאים 415 מקומות שמירה של עולם החי ו494 שמורות של עולם החי ועולם הצומח של זקרפטיה. בינהם יש שמורות מפורסמות כמו : 1. ביוספרים: סטוז'יצה (פרליסי בוקוים ,יליצבים). 2. בוטנים : ו.ברזני ־ גינה של מאה 19 (מילה לבנה) ,הר השחור (מקסוס שכלי) ,גלדינסקי (מודקינה פולנית) ,קדרינסקי (אורן קדרי ,פרליסים סמרקים) ,טּורה רמטי (דוגלסיה) .3. גידרולוגי : אפשינצקי ,שיפוט ,סלעות וורוצ'וסקי וליפווצקי ,נגרווצקי ,בוץ צ'ורני בגנה. 4. גאולוגים: מכרה קאולין "קוחלה" ,מעורה "קנגינה " ,עמק נפלא. 5. זוולוגים: סלעות בזים (ציפורים) ,גט (חרקים) ,אטק (צבים). 6. חבל ארץ (כללים) :הר ויסוקי קמין ,קּמינקה . 7. יערים : בילי פוטיק (יבור ,מילה ,ילמה וכי).

 

משימה:

תענו על השאלות:

־ כמה סוגי חיות של זקרפטיה אתפ יודעים?

־ אלו חיות נמצאות ב"ספר אדום" של זקרפטיה?

אלו גינות לאומיות יש ס זקרפטיה ?

אלו אזורים יש בשמורה זקרפטיה ?

אלו שמורות מפורסמות יש ב זקרפטיה ?

משק של זקרפטיה

 

כשפעם הראשונה אתם מגיעים לאזושהי ארץ ,אז אף על פי שרחובות נקיות ומסודרות , שביתים ,קיקרות ,גם נקיות ,למרות מצב רוח שלהם ,מיד יש לנו אזושהי מחשבה על אנשים שגרים במקום הזה. בטח ,חשוב לדעת מה האנשים האלה עושים ,במה מתעסקים ובמה מפורסם האזור שלהם. לכן מאוד חשוב להגיד שהיום רוב משק של זקרפטיה מתעסק בדברים מעשים ובמיוחד בחקלאות. פה מגדים באופן תעשי: דשא מספוא ,גפן ,תפוח אדמה ,פשתן ,שיבולת שועל ,תירס ,רגינים ,טבק ,ירקות מוקדמים ,דשא בשביל חיות ,פרות ,ובפרמות מגדלים גם חיות: כבסות (כביסות פולונינית) ,חזירים ,פרות (חיות לבשר וחלב), תרנגולות ,דוורות (סור קרפטי).

ובטח צריך להתחיל מדברים שהיו הכי מפורסמים עוד לפני הרבה שנה ב זקרפטיה. זה בלי ספק כרמים. במאה 3 בפעם הראשונה התחילו לגדל כרמים בשטח של זקרפטיה. דרך אגב ,גפן הבר עד היום עוד גודל בהר השחור ,באזור וינוגרדיוסקי. היום הכי הרבה מגדלים גפן באזורי זקרפטיה אז'גורודסקי ,מוקצ'יבסקי ,ברגיבסקי ,אירשבסקי ,וינוגרדיוסקי.

סוגי גפן של זקרפטיה מפורסמים:

מין vitis סוג 5. חברוסקה (טיפוסים) : איזבללה ,לידיה וורודה ,ווילדר ,נוע ,דלבר וורוד ,אוטלו.

סוג 5 ברלנדיארי (טיפוסים): קוברה 5־בב ,טלקי 8־ב.

סוג 5 רפרי ה(טיפוסים): רפריה (פורטליס).

סוג 5 רופסטריה (טיפוסים): אברורה (זיבל 5279) ,ססורוש (קודרק503).

סוגים אחרים: ממולדובה ,צ'אוש ,קרדינל ,שסלה לבנה ,וורודה ,מוסקטית ,פטקושקובה ,סגולה ,מוסקט אוטונל ,אודסקי מוקדם ,פוז'וני לבן ,אש טוקי ,אלפונה לבלה ,מלכת כרמים ,מלכת אליזבט ,סיב וילר ,איטליה ,ביקן ,ספרבי ,40 שנס לאוקטובר אליקנט בושה ,קופצ'ה ,לאנקה מלכי ,סילבנר ,יונת צפון ,דלבר לבן ,זולודונד.

ייני שולחן: ריסלינג איטלקי וריני ,מוללר טורגע ,פורמינט ,ליפובינה ,טרמינר וורוד ,לאנקה ,מדלן אנזבין.

ייני שמפניה: ריסלינג ריני ,טרמינר וורוד ,לאנקה .

גפן שולחן: פרלינה סבה ,אירשאי אליבר ,שסלה ,מטש ינוש ,מוסקט טירובסרי ורמבורסקי ,קרברנו.

ייני דסרט: מוללר רגע ,טרמינר וורוד ,מוסקט פיצקי ,פורמינט ,ליפובינה ,בסטרדו מגרדסקי ,קברנה סביניון.

סוגי יין של זקרפטיה מפורסמים:"וורד של זקרפטיה" ,"סרדנינסקה" ,"פרומניסטה" ,"ברגיבסקה" ,"גרונו של זקרפטיה" ,"סטרוביני זמוק" ,"אירשבסקה" ,"פרלינה של קרפטים".

 

בין ענפים חשובים של תעשיה של זקרפטיה אפשר לציין כאלה: הנדסה ועבדות מתחת ( דברים מברזל וזיין ,חומרי יצוק ,מנוע וגוזרים ברזל ,מנוע אלקטרונים לזרם חשמל ,דלפקים ,אבטומטים וחלקים שלהם ,דברי אבטומטיזציה וחלקים שלהים ־ קולצ'ינו ,קובילצקה פולנה ,מוקצ'בו ,אוז'גורוד) ,תאכילה (דיסות ,מים מינרלים ,שתיה עם אלקוגול ושתיה בלי אלקוגול ,סוקריות וממתקים ,פרות יבשים ,דברים משומרים ,מיונז ,קטצ'ופ ,חלב ,שמן ,קמח ,לכם ,לכמניות ,בשר ,דגים ,חרדל ,אוכל לתינוקות ־ וליקי ברזני ,סרדנה ,אירשבה ,טיצ'יב ,וינוגרדיב ,מורצ'בו ,אוז'גורוד.) ,תעשיה קלה: (טפירה ,סריגת לבנה ,סריגת בגדים ,נעלים ,כובעים מלבד ,מפרווה ־ ,וינוגרדיב , חוסט ,מורצ'בו ,אוז'גורוד) ,תעשית חומרי בניה (לבנות ,ופנו ,רעף ־,וינוגרדיב , חוסט,אוז'גורוד) ,תעשית יער (דברים מאצים ,קרטון ,פחם ,לביד ,רהיטים ,אץ ־ ב. ביצ'קיו ,רחיב ,פרצ'ין ,סבלבה ,מיז'גיריה ,וולובץ ,אוסט־צ'ורנה ,ורסבה ,דובגה ,מוקצ'בו ,אוז'גורוד ,וילוק) , תעשית הר (מחציבים ־ מוז'ייבו ,קמיניצה ,אילניצה ,סולוטבינו) ,ותחום מסוים זה הנדסה (יחידת חשמל טרבלה־ריצקה יחידת חום אוז'גורודסקה ,3 קוי מובל).

 

מחציבים של זקרפטיה

מחציבים דולקים:1 פחם חום ,2 סלנצים , 3 גז טבעי , 4 פחם אבני , 4 נפט.

מחציבי מתחת:1 כספית ,2 חומרים רב מולקולרים , 3 זהב.

מחציבי ללא מתחת:1 אלוניטים 2 דולוניט 3 קאולין 4 בריט 5 בנטולית 6 צאולית 7 דיורית8 רנדזית 9 שיש 10,חול 11,ופניק 12,גוס ,13 פרליט 14,צבעים מינרלים 15 ,טוף וולקני 16,מלח שולחן 17 מיים מינרלים: בין סוגים מפורסמים של מיים מנרלים של זקרפטיה מיים כאלה: בורז'ומי ,זובר ,אסנטוקי ,נרזו ,נרזן עם ברזל ,סטרה רוסה ,סוימי ,קלצ'ין. יש בזקרפטיה הרבה מיים מנירלים ,למשל: "אוז'גורודסקה" ,"קלצ'ינסקה" ,"פולנה קבסובה" ,"יבוריצקה" ,"נליפינסקה" ,"שינסקה" ,"דרגיבסקה" ,"פלוסקיבסקה" ,"פולנה קופל" ,"רחיבסקה" ,"סבלבסקה" ,"פסטילסקה". מתעסקים עם 50 מקומות עבודה ,36 מקורות של מים מינרלים (אוז'גורוד ,סול ,קוסטרינו ,לומשורי ,סולני מלקי ,סבלבה ,קרפטי ,פולנה ,פלוסקה,גולובינה ,נלפינו ,שין ,וישקובו ,קלצ'ין ,סוימי ,דרגובו ,אולקסנדריבקה ,קובילצ'קה פולנה ,קבסי ,פסיקה. 18 מיים טרמלים: חום של מקורות האלה מֹ+18 עד +80 ועמק 800 מטק (וילחיקה ,אוז'גורוד ,אוגולקה רוסקי קומריוצי ,סיניק ,קשטן ,בגין ,גרזדיבקה ,קוסיני).מאוד משפיע על חים של זקרפטיה גם ענף רחב של משק ,שמחולקת ככה: פסי רכבת של זקרפטיה (לבוב ־צ'ופ ,לבוב־מוקצ'בו ,ווזלובה־ב.ביצ'קיב ,נדבירנה־דילובה ,ברגובו־קושניצה ,יש 3 מעברים לפסי רכבת לאומים) ־ 1.476 קם , דרכי אותו של זקרפטיה (לבוב ־צ'ופ ,קייב־צ'ופ ,אוז'גורוד־יבנה ,דולינה־חוסט ,חוסט־צ'ופ) ־ 3.429 קם ,דרכי שמיים ־ שדאי התאופה (שדאי התאופה בינלאומית "אוז'גורוד" קלס"ג" מקבלת מטוסים אן12 ,24 ,26 ,32 ,יק40 ,42 ,יל18 ,חוץ מזה יש 12 חליקופטרים ושדאי התאופה צבאית ",מוקצ'בו") ,רחב מיים ־ סללום ספורטיבי בנהרי הר שופורקה ,ריקה ,בורז'בה ,טיסה ,לטיירים אוז' ,טיסה ,לטוריצה ,בורז'בה ,ספלב אצצים בנהרים טיסה ,ריקה ,שופורקה ,טרסבה. רחב צינורות (צינור נפט "דרוז'בה" ,צינורות גז "סויוז" ,"ברטרסטבו" ,"סיביר־ארופה" ,צינור אטילן).

קשר בזקרפטיה מוצג בקשר פלפון ,בעיר ,קשר בין ערים ,קשר תעודות ,ביזנס־קשר ,ועדות וידו ,אינטרנת ,פז'ינג. עולות 333 א.ט.ס.:62 בערים ,271 בכפרים ,יש בערך 140.000 אבוננטים. דרך בזקרפטיה עוברות שתי דרכי קשר אופטי: אוז'גורוד ־ סלובקיה ,אוז'גורוד ־ הונגריה. דואר :דואר מרקזי (אוז'גורוד ) ,12 מקומות קשר אזורים ,395 חלקות קשר.

מקום ראשון בין ענפי שירות קיבלה ענף תיירות ומקומות מרפא: 15סנטוריאום ,16 סנטוריאום־פרופילקטורים ,3 פנסיונטים ,25 מחנות מנוחה. הכי מפורסמים בינהם:"סונצ'נה זקרפטיה" ,"פולנה" ,"ז'רלו קרישטלבה" ,"קביטקה פולוניני" ,"ורחווינה" ,"קרפטים" ,"פרלינהקרפט" ,"סינק" ,"רירסקה טיסה" ,"קוופרטור" ,בית חולים לאלרגיה ,"קבסובי פוטיק" ,"סולני מלקי" ,"צ'ובן" ,"סוימי".

כשמדברים על משק של זקרפטיה ,תמיד צריך להזכיר ב עסקי עם מסורתים ,שנפוצים באזור גם היום:

מעשי ריקמה ־ וולוסנקה ,ב.בריזני ,לוטה ,ב.ביצ'קיב ,לוגי ,ב.גיבצי ,פרצ'ין ,טוריצה ,בושטינו ,קולוצ'בה ,גניצ'י.

סריגה :וולוסנקה ,ב.בריזני ,לוטה ,ב.ביצ'קיב ,לוגי ,ב.גיבצי צ'רנה טיסה ,לוג ,קולוצ'בה ,גניצ'י.

מארג :לוגי ,ב.גיבצי צ'רנה טיסה ,לוג.

מעשי מקל: איזה ,אוזגורוד ,ושקובו.

ליל קטן: אוזגורוד ,ושקובו ,בוגדן ,אוסט־צ'ורנה ,דרגובו ,דובגה .

עבדת עצלתיים: אוזגורוד ,ושקובו ,בוגדן ,אוסט־צ'ורנה ,חוסט ,וישקובו ,אירשבה ,וילחיבקה .

עבודה אומנית במתחת: אוזגורוד ,ושקובו ,בוגדן ,קובילצקה פולנה ,חוסט ,וישקובו ,אירשבה ,וילחיבקה ,לוג.

עבודה אומנית באץ: אוזגורוד ,ושקובו ,בוגדן ,אוסט־צ'ורנה ,דרגובו ,דובגה ,,ושקובו ,בוגדן ,קובילצקה פולנה ,פורושקובו ,פרצ'ין ,סבלבה ,קולצ'ינו ,מוקצ'בו ,גיבצי צ'רנה טיסה ,לוג ,גנצ'.

עבודה אומנית באץ: מוקצ'בו ,אירשבה.

 

בזקרפטיה מאוד מפותחים גם משרדי חינוך ותרבות :

מוזונים: אוז'גורוד (מוזאון־ערמון על חבל־ארץ ,מוזאון לארחיטקטורה ,מוזאון לאומנות ,מוזאון זיכרונות מסורת ,מוזאון זוולוגי) ,מוקז'בו (מוזאון־ערמון על חבל־ארץ ) ,זריצ'בו (מוזאון "למקיבסקה סדיבה") ,ליסימ'בו (מוזאון "קוזנה") ,קולוצ'בה (מוזאון של איבן אולברחט) ,סינביר (מוזאון עבדות יער) ,סולוטבינו (מוזאון עבדות מלח). בארץ שלנו בסך הכל יש 1.817 מקומת זיקרון היסטוריה ,תרבוץ ,אומנות ,מהם ־ 496 ארחולוגיה ,1.273 היסטוריה ,48 ־ אומנות.

תאטרונים : אוז'גורוד ־ תאטרונים מוסיקה ודרמה ,תאטרונים בובות ,מוקצ'בו ־ תאטרונים רוסי לדרמה ,ברגובו ־ תאטרונים הונגרי.

מקומות מנוחה: כירכסים "יצקו" ו"דוז'בה" ,זריצ'בו ,מוקצ'בו ,חוסט ,אוז'גורוד.

השכלה : בתי ספר ־ 710 (206.000 איש) ,תיכונות ־ 19 (12.500 איש) ,אוניברסיטות ־ 16 (22.000 איש) ,פנמיות לילדים ־ 3 ,פנימיות למבוגרים ־ 6 ,בתי ספר ־ פנמיות ־ 1 (200 איש) ,בית ילד ־ 1 (200 איש) , בית ילדים ־ 3 (160 איש) ,גינות לילדים ־ 657 (38. 900 איש).

 

משימות:

תשאלו!

תספרו!

כנסיה מאצ עומדת במקום פתוח

,במוזון של זקרפטיה לארחיטקטורה

זאת כנסיה לקדוש מיחאיל מכפר

שלסטובה. בארחיטקטורה

רואים השפעה של

מיזרח ומערב.

 

סוג בניה של כנסיה?

בויקי עם גג ברוקי

 

 

חצר מגובל בגדר

מאצים אבות?

בודקה גוצולית ־גרז'ה

מעיר סטבנו ,אזור

רחיב. זה אנסמבל אחד ,

שקולל בית לאנשים

ובתי ־ משק.

ביתים ותיקים

במוזאונים?

 

אחד מביתים

הכי ותיקים זה בית

מאזור סבלבה ,

כפר טיבבי.

מעשי היסטורים ,

קשורים לבית הזה?

 

 

מחקרים חושבים

שהבית הז שיח

לאבה של פילוזוף

,אטנוגרף

ומחקר מפורסם

של בולגריה

יורי גוצי־ונלינה.

יכול להיות שדוא

בבית הזה נולד

מדען מפורסם.

 

ביתים אחרים?

 

ביתים של בויקים

(קבוצה אטנית של

אוקראינים) ,רומונים

,הונגרים.

המוזאון הזה

זה כפר זקרפטי ,

איפא נמצאים

ביתים מענינים:

טחינות ,דודן ,

קורצ'מה ,תנור ישן ,

בית הספר.

מה נמצא בתוך

ביתים?

 

בתוך ביתים

אפשר למצוא

דברים של ריקמה

,סריגה ,מארג ,

מעשי מקל,

ליל קטן,

עבדת עצלתיים,

עבודה אומנית במתחת

עבודה אומנית באץ.

דבר מענין במוזאון?

 

פסל מכבר של מייסד

של להקה ראשונה

בזקרפטיה קוסטנטין

מטזונסקי.

מענין מהיסטוריה

של מוזאון?

 

מוזאון נמצא במקום

שנקרא חור של מכשפה.

דוקא במקום הזה

שרפו אנשים

אים חשבו שהם

קשורים לסטן.

 

דוגמאות :

 

תתארו לאצמכם שאתם פעם הראשונה בזקרפטיה ורוצים להכיר

מוזאונים חשובים של הארץ שלנוץ.

 

מוזאון של זקרפטיה

לארחיטקטורה.

במוזאון יש דוגמאות של ביתים מהרים ומעמקים

של זקרפטיה . מוזאון ־ סקנסן (תחת שמים)

פתחו ב27 ליולי 1970. הוא נמצא בצד דרומי של

הר זמקוביה ,ליד ערמון ,שטח שלו 5,5 גקטר.

מוזאון קולל בית עם שתי תארוחות ,

מחסן ,אולם לוידות ומוזאון ־ סקנסן אצמו.

 

מוזאון של חבל ארץ.

נמצא בערמון באז'גורוד. יש 30 אולמים.

במחסן יש יותר מ100000 מוצגים. סוגים של מוצגים:אושף

של דברים מנחושת ,אושף בולים

אושף נשק ,ספרים ישנים ,דברים מזהב ושכלים ,

אושף קלים ,אושף קלי מוסיקה ,אושף בגדים ישנים וסריגה ,אושף

דברי טבע ,חלק ארחולוגי ,אושף שעונים. מוצגים מענינים:

גרברים ,20 ביוגרופות ודיורמות.

 

מוזאון לאומנות

נמצאים יותר מ2000 תמונות ,גרפיקה ופסלים.

תמונות של אומנים רוסים מפורסמים

ממאה19 ־התחלה של 20 :קיפרנסקי ,מקובסקי ,שישקין

,טרופינין ,איבזובסקי. צירים אוקראינים: שבצ'נקו

,טרוטובסקי ,סלסטיון ,וסילקיוסקי ,מורשקה ,

יבלונסקה. זירים זקרפטים: ארדלי ,

בוקשי ,סבידה ,שולטס ,קששי ,גלוק ,קוצקי ,גרפקו ,

קונטרטוביצ' ,גרב וכל'. צירים זרים והונגרים

ממאה19 ־התחלה של 20 : מונקצי ,רבסה ,נובקה ,קולרז'יקה ,רודני.

אולם איקונין של מאה 17 ־ 18 . איקונין מצרפת ,אוסטריה ,גרמניה

,צירים של מאה 17 ־ 18.

 

מוזאון זואולוגיה

נמצאים 150 סוגים של עולם החי של זקרפטיה.

יש גם הרבה חיות אקזוטיות: דולפינים ,אריה ,אורנגוטן

,גיבון ,כופים ,אמו ,תנין ,זברה ,קוברה ,נמר ,

נחש ים ,ברס ,סיגק ,יש גם חיות ים אקזוטים:

זאב ים ,סקט חשמלי ,קולמר ,כל מיני סרטנים והרבה עוד.

 

אוכלוסיה של זקרפטיה

 

לפי רשימה של 1989 שנה אוכליסיה כללית של זקרפטיה ־ 1מיליון 253,3000 איש. אכלוסיה של בירה ,עיר אוז'גורוד קוללת עד 120000 איש. צפפות בינונית ־ 98 ,3 איש במטר. יש יותר אנשי כפרים ־ 754.400 (58%) ,אנשי עיר זה בערך 522 300 איש (42%). דרך אגב חלוקה מינית בזקרפטיה כזה: 665000 נשים ו621000 גברים. בתקופה מ1959 ־ 2000 אוכלוסיה גדלה ב1.4 פעם. היא גדלה הכי הרבה באזור אוז'גורוד ,טיסצ'יב ,מוקצ'בו ,חוסט ,וינוגרדוב. אוכלוסיה של כל מהן יותר גדולה מ100000 איש. גדול הכי קטן באזור בליקוברזננסקי וברגיבסקי.

בארץ גרים היות 712000 אנשים שיכולים לעבוד,540 עובדים באזור ,80000 עבדים פוטנציאלים ,573000 אנשים שלא יכולים לעבוד ,17000 מובתלים. חוץ מזה 240000 פנסיאונרים ,36000 עם הרבה ילדים ,40000 אינבלידים ,40000 זקנים ובודדים.

בסך הכל בשטח של זקרפטיה גרים נציגי של 76 לומיות:

1.אוקראינים ־ 78.4% או 976479 איש :רוב שטח של זקרפטיה . אקראינים של זקרפטיה מחולרים ל4 קבוצות אטנים הסוימות : בויקי ־ וולובץ ,מחז'גיריה ,למקי ־ אזר ווליקוברזננסקי ,גוצולי ־ אזור רחיב ,דוליניני ־ אזורים עמוקים של קרפטים.

2.הונגרים ־ 12.5% או 155711 : אזור ברגיוסקי ,וחנוגרדיבסקי ,אוז/'ורדסקי ,חוסטסקי.

3.רוסים ־ 4% או 49458 :אוז'גורוד ,מוקצ'בו ,סבלבה ,צ'וף

4.רומונים ־ ־2.4% או 29485 : אזור סולוטבינקי

5.ציגנים ־ 1% או 12131 : אוז'גורוד ,ברגובו ,סבלבה ,קורולבו ,מוקצ'בו ,וילוק.

6.סלובקי ־ 0.6 או 7,329 :אזור אוז'גורודסקי ,סבלבסקי ,פרצ'ינסקי

7.גרמנים ־ 0.3% או 3478 :פבשינו ,פלנוק ,סינק ,אוסט־צ'ורנה ,טצ'יב ,נימצקה מוקרה.

8.יהודים ־ 0.2% או 2639 : אוז'גורוד ,מוקצ'בו ,חוסט

9.בלורוסים ־ 0,2% או 2521 : אוז'גורוד ,מוקצ'בו

10 צ'חים ,פולנים ,אטלקים ,ארמנים ,אזרבזנים וכל' ־ 0.6% או בערל 2000.: אוז'גורוד ,מוקצ'בו ,חסט ,רחיב.

כדאי להזכיר גם בעמים ושבתים שחיו בשטח של הארץ שלנו במשך הרבה שנים. בינהם שבתים הבאים: סקיפים ־ מאה 7 לפני הספירה ,קלטים ־ 5־1 לפני הספירה ,סרמטים ־ מאה 1 בספירה ,דקי ־ 1לפני הספירה־1 אחר הספירה. רומאים ־ מאה 2 אחרי הספירה ,גוטים ־ מאה 2 אחרי הספירה ,בורגונדים ־ מאה 3 בספירה ,ונדלים ־ 3 ,גוטים ־ מאה 4־6 ,גונים ־ מאה6 ,אברים 6־7 ,בולגרים ־ מאה 9 ,מורבים ־מאה 9.ד

כמו שיודעים במאתים שנה מאזור שלנו נסו (עלו) 40000 איש. היום נציגי אזור גרים בכל חלקי עולם. פה אנחנו נותנים ניתונים בינונים שנצאים במדריכים זרים על רוסינים ,אוקראינים מזקרפטיה , שגרים בחו''ל :ארופה (הונגריה 3000 ,סלובקיה ־30000 ,צ'חיה ־ 12000 ,פולין ־ 60000 ,חורבטיה ־ 500 ,סרביה ־ 25000 ,רומוניה ־ 20000) ,הרבה זקרפטאים גרים באוסטריה ,גרמניה ,מולדובה ,בלורוסיה ,רוסיה. אסיה : יש הרבה זקרפטאים שגרים בישראל. אמריקה: ארצות הברית ־ 620000 ,קנדה ־ 20000 ,יש גם הרבה זקרפטאים בברזיל ,ארגנטין. אוסטרליה :אוסטרליה ־ 2.500.

קניז ממורביה רוסטיסלב (846 ־ 870) הכין את הבסיס של האתיד של המדינה. הוא ביקש ממלך ויזנטאי לשלוח לו כומרים שידעו לעבוד לאלוהים בשפה סלובנית. מלך שלח לו את קוריל ומפודי. וב998 שנה מלך ולודימר טובל את העם וגם כל הארץ.בזמן הזה אוכלוסיה של זקרפטיה או אפילו הרבה לפני יכלה להצטרף לנוצרות.דוקא כנסיה עזרה לקלקלה פודלית של הארץ. מלך של פודיל קורטוביצ' הקים את מינזר נוצרי במוקצ'בו ,וגרפים איטלקים דרוגטים הביאו לזקרפטיה יסואים.אחרי אמפריה וזנאית למקום ראשון נכנסים קשרים עם נצרות מערבית שגרם להתפתחות של דת נוצרית.חוץ לחלוקה ספציפית לפי לאומים ,יש לנו גם הרבה סוגים של קונפסיות דתיות ,זרמים ותנועות שונות ,שיש בערך 30:

1.כנסיה אקראינת פרבוסלבית (פטריאורחט במוסקבה) 2. .כנסיה אקראינת פרבוסלבית (פטריארחט בקייב) 3. .כנסיה אקראינת אבטוקפלית פרבוסלבית 4. .כנסיה רוסית פרבוסלבית 5..כנסיה פרבוסלבים וטיקים (סטרואותרידים) 6.כנסיה גרקו ־ קטולית של זקרפטיה .7.רימו־קטולית של זקרפטיה 8.כנסיה רפורמית של זקרפטיה 9 כנסית אדבנטיסטים של יום שביעי 10 .כנסית נוצרים של יום שביעי 11 כנסיהת דבנטיסטים רפורמיסטי 12 כנסיה נוצרים של בשורות בבטיסטים 13 ברית הכנסיות נוצריות 14 נוצרים מטודיסטים 15 ברית הדתות תבשורות (שבועות) 16 ברית הדתות נוצריות הבשורות (שבתתים) 17 עדי יהווה 18 כנסית שליחים 19 כנסיה "אלוהים החי" 20 כנסיה "אמונה חיה" 21 כנסיה של הברית החדשה 22 כנסיה של ישוע (מרמונים) 23 יהדות 24 כנסיה בינת קרישנא 25 בודיזם 26 מוסלמות.

 

 

 

זקרפטאים מפורסמים

 

אושר הכי גדול של הארץ זה אנשים שלה. הם עשו עבר ,בונים היום ויעשו אתיד ,דוקא הם גורמים ליחס של אחרים לאזור. גם הארץ שלנו לא יוצא מון הכלל המפורסם בכל העולם במדענים שלה ,סופרים ,פוליטיקאים ,ובהתחלה ־ אומנים.

 

 

מי היה?

מי?

מחבר סיפרים דתים ,פולמים.

אנדרללה מיחילו (1637־1710)

מחבר של ספרים ראשונים מהיסטוריה של ארץ

בזילוביצ' איוניקי (1742־1821)

רקטור ראשון של אונברסיטת פטרבורג

בלודנסקי מיחילו (1769־1847)

סופר סאירה

ברבולה מרקו (1910־1945)

הבישוף שהדפיס את המקרה של 5 ספרים

בצ'ינסקי אנדרי (1732־1809)

מיסד של בית ספר לאמנות בזקרפטיה

בוקשי יושפ (1891־1975)

מחבר ומורה

בורשוש־קומיטסקי יולי (1905־1978)

ראש ראשון של "פרוסביתה"

ברשיקו יולי (1879־1955)

נשי של אוקראינה קרפטית ,מדען ומורה

וולושין אבגוסטין (1874־1945)

הסטוריקאי ,כומר ,מורה

גז'גה אבגוסטיל (1864־1938)

הסטוריקאי ,ראש של מדענים פודקרפטים

הרידה איבן (1905־1945)

צייר מפורסם

גלוק גבילו (1879־1983)

צייר ,מחבר של "היסטוריה של אומנות רוסית"

גרבר איגור (1871־1960)

צייר מפורסם

גרבובסקי אמיל (1892־1955)

סופר ,איטונאי מפורסם

גרנז'ה ־ דונסקי ווסיל (1897־1974)

רקטור של אונברסיטה ברטיסלבית

גודינקה אנטוני (1864־1946)

מיסד של בית ספר סלבנית לימוד בולגריות

גוצה ־ ונלין יורי (1802־1839)

סופר זקרפטי

דמין לוקה (1894־1968)

ראש של דיסטריקט רוסי

דוברינסקי אדולף (1817־1901)

פילוזוף ,אקדמאי זקרפטי ראשן

דובגוביצ' וסיל (1783־1849)

הסטוריקאי זקרפטי ,כומר

דולישקוביצ' איון (1815־1883)

מורה ,סופר ומחבר

דוחנוויצ' אולסנדר (1803־1865)

מחבר הונגרי מפורסם

דנדשי אישטבן (1629־1704)

מיסד של בית ספר לאומנות

ארדלי אדלהרט (1891־1955)

הסטוריקאי ,אטנוגרף ,מתורגמן

ז'טקוהיצ' יורי (185־1920)

מוסיראי מפורסם ,מלחין ,מעדן

זדור דזדרי (1912־1985)

מורה של אימפרטור פטר 2

זיקן איבן (1670־1739)

בעלת מוקצ'בו. אישה יחידה שקיבלה מדליה מסולטן טורקי "בעד אומץ"

זריני אילונה (1643־1703)

מחבר מפורסם של זקרפטי

קרבלש אנדרי (1906־1964)

צייר מפורסם

קששי אנטון (1921־1991)

ראש של אזור גוצולים ביסן

קלוצ'ורק סטפן (1895־1980)

הסטוריקאי ראש של תנועת מדענים פודקרפטים.

קונדרטוביצ' איריני (1878־1957)

קניז ובעל של מוקצ'בו ,מיסד של מינזר במוקצ'בו

קורטוביצ' פדיר (־1414?)

פילוסופ ,בעל שפות רבות ומחבר

קוצק ארסני (1737־1800)

צייר מפורסם

קוצקה אנדרי (1911־1987)

סופר ,הסטוריקאי ואטנוגרף

קרליצקי אנטולי (1834־1894)

ראש של תיכון בניזין

קוקולניק ווסיל (1765־1821)

הסטוריקאי ,אראולוג ,אטנוגרף ,עובד מוזאון.

להוצקי טיבודר (1830־1915)

הסטוריקאי ,מעדן על חבל ארץ ,ביבליוגרף

ללקצ' מיקולה (1907־1975)

מדען מפורסם ,סופר ,אושף פולקלור

לינטור פטרו (1909־1969)

דקן של פלקולטה מישפטים באוניברסיטה בפטרבורג

לודי פטרו (1764־1829)

מחבר של"היסטוריה של רוסינים קרפטים"

לוצ'קאי מיחילו (1789־1843)

צייר מפורסם

מנילו פדיר (1910־1978)

סופר ,מורה ,איטונאי ,

מרקוש אולקסנדר (1891־1971)

מלחין מפורסם של זקרפטיה

מרטון אישטבן (1923־1996)

מייסד של מקהלה ראשונה בזקרפטי

מטזונסקי קוסטנטין (1794־1858)

מלחין ,מחבר של שיר "ורחינה ,מתי מוי"

משקין מיחילודד (1926־1971)

סופר ,מילונאי ,אטנוגרף

מיטרק אולקסנדר (1837־1913)

צייר מפורסם של זקרפטיה

מונקצ'י מיחאי (1844־1900)

ראש של גימנסיה בניז'ין

אורלי איבן (1771־1829)

סופר

פבלוביצ' אולקסנדר (1819־1900)

מגען ,מיסד של "קבוצת פדגוגים של רוסיה פודקרפטית"

פנקביצ' איבן (1887־1958)

היסטוריקאי ,מורה

פסטלי איבן (1741־1799)

מחבר ,היסטוריקאי ,מחבר של "סריבנה זמלה"

פצ'ובסקי וסיל (1878־1942)

מחברת מפורסמת של זקרפטיה

פידהירנקה מרייקה (1881־1963)

מחבר ,נובליסט ,ארחאולוג ,אטנטגרף

פוטושנק פדיר (1910־1960)

מחבר ,פובליקאי

רקובסקי איבן (1815־1855)

זייר טוב

רוז'קוביצ' גנט (1854־1915)

ליטרטור ,מיסד של סיפרי לימוד ,מורה

סבוב יבמני (1858־1931)

פסל חרט

סבידה ווסיל (1913־1989)

סופר,מחבר

סילבי איבן (1838־1904)

מגען של חבל ארץ ,היסטוריקא

סובה פטרו (1894־1984)

איטונאי ,מחבר

סטברובסקי ־פופרדטב יורי (1850־1899)

אטנוגרף ,מדעו ,היסטוריקא

סטריפסקי גיידור (1875־1946)

סופר מפורסם של זקרפטיה

טומצ'ני מיחילו (1914־1975)

סופר מפורסם של זקרפטיה

איטונאי

פנציק יבגן (1844־1903)

פילוזוף ,מחבר של "מילון רוסי־מדירי"

צ'ופי ווסיל (1856־1934)

מורה מפורסם של זקרפטיה

צ'ורגוביצ' איבן (1791־1862)

צייר מפורסם

שולטס זולטן (1909־1990)

ראש סוים של אוקראינה קרפטית ,מורה.

שטפן אבגוסטין (1893־1986)

 

 

בתקופהות שונות בשטח של האזור שלנו היו אנשים מפורסמים כאלה: בללה ברטוק ־ מנחינה מפורסמת בכל העולם ,גרמן בידרמן ־ היסטוריקאי ,מדען של אוסטריה ,מור ייוקאי ־ סופר הונגרי ,אולקסנדר איפסילנטי ־ מאפחן יבנן ,פרנצ קזינצי ־ מחבר הונגרי ,ליוש קושוט ־ היה בראש של מאפחה ב1848 שנה ,איבן אולברחט ־ סופר צ'חי ,שנדור פטפי ־ מחבר הונגרי מפורסם ,פרנץ חברלה ־ צייר הונגרי ,שימון חולושי ־ צייר הונגרי ,יקולה סדובסקי ־ במאי אוקראיני ,רוברט מקספל ־ מדיע מגנט מפורסם ,אולגה קובילנסקה ־סופרת אוקראינית ,חסיד שפירו ,אחד ממנהיגים של חסידות ,רוקואל קנט ־ צייר אמריקאי.

תקופה גדולה של היסטוריה של זקרפטיה קשורה לשמות של משפחות פיאודלים של ארופה:משפחות של מאה 14 ־ רוזגוני (בעלי עיר דובגה) ,גונט ־פזמן )בישקובו) ,פרני (סבלוש ו117 כפרים) ,דובגאי (דובגה ,סיומי ,קושניצה ,וולובה ,סילצה ,אירשבה ,בסך הכל 27 כפרים) ,דרגוש (סולוטבינו ו5 כפרים) ,אחים בלקה ודרגה (קורולבו ,חוסט ,טיצ'יב ,איזה ו32 כפרים בנהר טרבלה) ,אורמזאי (מרמרושינה ,בסך הכל 27 כפרים) ,בילקאי ־ אילושוואי (מרמרושינה ,בסך הכל 24 כפרים) ,פורו (כפרים בעמקים של טרסבה וטרבלה) ,קרצ'ין (בילקי ,ליפצ' ,גורינצ'בו ,אימסטיצ'בו ,רקובץ) ,דרוגטי (אוז'נסקי קומוטט ) ,דובגאי־פטרובאי (35 כפרים בחוף של הר בורז'בה) ,הונאדי (32 כפרים ו2 ערים בדרום של זקרפטיה). משפחות פיאודלים אחרות של מאה 12־15: משפחות טלקי ,רקוצי ,בוצ'קאי ,סטראי ,פורגאצ'י ברקובצי ,אומדי ,אלדריאוס ,סטויי ,ויצמנדי ,סשטי ,אפפי..משפחות פיאודלים של מאה 16 ־ 19 : באזור אוג ־ אפוני ,סטראי ,ברקוצי ,פטורבאי ,ויצמנדי ,פלוטני ,פונגרץ; באזור מרמרוש ־ קרוחי ,טלקי ,טולדי ,קורניש ,סטויקו ,פישר ,ריטי ,סופלונצאי ,פוגן; באזור אוגוצ' ־ פרני ,לוונאי; באזור ברג ־ שנבורן.

 

משימה:

תענו על השאלות:

־ אלו לאומיות גרות בארץ לשנו?

־ מה קמות של אוכלוסיה בזקרפטיה?

־ אלו אנשים מפורסמים אתם מכירים?

־ אלו קונפסיות דתיות אתם יודעים?

־ אלו שמות של פיודלים קשורים לאזור שלנו?

היסטוריה של האזור

 

כבר לפני הרבה שנה בזקרפטיה חיו אנשים. אילו אנחנו הינו ארחאולוגים ,אז הינו הרבה זמן לדבר על אזכרות היסטורים ,שבינהם יש אפילו בני 1000000 שנה.

באזם ,אזכרות הכי עתיקות מוצאים ב פלאולית (אבן ישנה) ,שמחולק לקמה תקופות: פלאולית תחתי (40 אלף שנה לפני הספירה ־ 12 אלפ שנה לפני הספירה) .אנשים ראשונים בשטח של זקרפטיה התחילו להתישב ליד מקומות כמו קורולבו (תחנה הכי ישנה בארופה מרקזית ומיזרחית ־ 1מל'100 אלף שנה לפני הספירה) ,רוקובובו ,אוז'גורוד ,מעורה מולוצ'ני קמין (אבן חלבית) (אזור טימ'יב). אנשים ראשונים עבדו בקלים עשוים מאץ ,אצמות ואבן ־ חטבנים ,קרצםנים ,גזרנים ,כלי חיתוך ,סכינים שונים. בשטח של זקרפטיה אז היה אקלים רח בהרים ובעמקים רישרש ים ,על מה מעידים קונכיות באדמה.יוצר מוחר אקלים השצנה והפך להיות יבש ויותר קר ,בהרים גדלו אלונים ,אורנים ,מילות ,אדרים ,לבנו. בעמקים ־ דשה יבש. בזמן הזה אנשים למדו להביא אש ,לטםור בגדים ,הופיעו ביתים ראשונים במערות ,אומנות ראשונה (ציורים בקירות ). אנשים צדו את ממונטים ,גיאנות ,דובים ,הם אשפו דשא ,שורשים ףצמחים אחרים

התקופה של מזולית (אבן בינונית 12000 לפני הספירה ־ 5000 לפני הספירה ) מוצאים תחנות ישנות ליד קמיניצה ,דיברובה. דווקא בתקופה הזאת חוץ מלצוד , לאשוף צמחים ,אנשים התחילו לדןג דגים. אנשי מזולית גרו בבית מאדמה ,בקיץ ־ בבודקות. להם כבר היו כלים יותר טובים :גרזנים קטנים ,אזמלים ,כובענים שונים ,קודות וחצים ,צלצלים. בתקופה הזאת מיזגים שבתים. בו אדם לאט לאט הופך לגור במקום קבוע ,מביא חיות ,מתחיל למכר.

ב נאולית (אבן חדשה 5000 אנה לפני הספירה ־ 3000 שנה לפני הספירה ) הופיעו אפשרויות אחרות טיך לעבוד עם טבנים (לגרוס וולחורר) כלי כבודה (פטישים ,קרסים ,פלכים) ,מארג ,עבדי בעצלתיים ,קרמיקה צבעונית. לאט לאט אנשים מפסיקים להיות טלוים דטבע. הם גרים בבתי אדמה ליד נהרים. בבית היה תנור מטיט. אנשים לפעמים עברו ממקום למקום בגלל שאדמה היתה יותר עשירה וטובה. בנאולים אנשים עברו מאשפת דברי טבע לעשיה אותם. הם התחלקו וחקלאים שעבדו עם אדמה וגודלי בקר. בגלל גודלי בקר אנשים התחילו להתישב בהרים. על מספרים שמות של מקומות ,שאחר כך נתנו את השמות האלה לערים: וולובה ,וולובץ ,ביצ'קית ,צ'בניבקה .יחד עם גדלי צון עברו גם משםחות שלהם. הם בנו ביתים בהרים שנקראו קליבים.משפחות גדלו ,יחד עים זה גודלים גם תרבויות כמו קריש ,בוקובוגירסקה ,תרבות של קרמיקה פסית ,טיספולגר.

מציאות ארחאוליוגים של מאה נחושת (3000 שנה לפני הספירה ־ 1000לפני הספירה) בשטח של זקרפטיה ־ זה התישבויות ,כברים ,בתי כבר ,קורגנים ,אוצרים. תרבוטיות של מאה נחושת: נירשך ־ זטין ,סלובקית ־ מזרחית ,אוטומנית ,סטנובו ,ויטנברג.

בין תרבויות של מאה מתחת (1000 לפני הספירה ־ זמן שלנו) יש: תרבות גבה ־ גוליגרדי ,קושטנובית ,לטנסקה (עדות של אחרונה זה בית חרושת גדול לד נהר בוטר ,אזור וינוגרדובו.) .קלטים הביאו לזקרפטיה תרבות הכי מפותחת של ארופה מרקזית בתקופה הזאת. ליד מוקצ'בו היה בית חרושת למתחת גדול ,שיני בארופה ,עירית ־ אופידום גליש לובצ'קה ,באן עשו מטבעות ,גם פה מצאו יותר מ1000 כלים ,בתי מלאכה (מכלות צורפים) ,מספריים לספור כבסים ,חלקי של שירות הר ,חרמשים ,חרבים ,סרנים ,מגנות ,מטבעות כסף.

אחרי זה הגיעו שבתים גטו ־ דקאים (פרקאים). דקאים כבשו את קלטים שעברו לגרמניה. דקים בנו בית על חופים גבוהים של נהרים :סטרמטורה (אירשבה ) ,שלסטובו ,ארדנובו ,צ'יטטיה (סולוטבינו). מבצריםהיו למקרה מלחמה וכדי להגן על גרכים (מלח זקרפטי היה מאוד יקר).ב עירות אצמן גרו רק חילים. אחר כך קמה ארץ פאודלית חזקה גטו ־ דטי. שי של התפתחות שלה היה בשנת 40 לפני הספירה בזמן של מלכות של מ לך בוריביסטה ,ואחרי זה ־ דצבל. אבל צבא של אימפרטור רומאי מרק אולפי טרוין (98 ־ 117) ניצחו את גטים ,הרסו בזקרפטיה עיריה במלי קופני.בשנת 107 קמה פרובינציה רומאית ,דקיה עליונית " Dasia Superior " (גבול צפוני בהר סמוש). זקרפטיה התה אזור ישר לקשרים עם אמפריה רומאית.ארחאולוגים מצאו מטבעות רומניות בסולוטבין ,אוצרים בננקובו (1000 מטבטות רומים ) ,בברסטוב (25 מטבטות רומים) ,ברוסקוה פולה ,בגיודוש. בזמן הזה פעל מרקז מטלורגי בזטיסן (דיקובו ,וובצ'נסקה) ,וליד נהר מיס הופיע מרקז עצלת הכי גדול בארופה מרקזית.

במאה 4 לפנוניה הגיעו גונים. באמצה של מאה 5 בעמק של דוני וטיסה קם מרקז פוליטי של גונים ,שמנהיג שלהם היה אטילה. בזמן של העברה גדולה של עמים בפוטיס הופיעו שבתים הפילים ,וונדלים ,גפידים ,בורגונדים ,אובט גוטים ,לנגוברדים ,סלובנים. תחת מנהיגות של קגנט אברי האזור שלנו היה בסוף של מאה 7 בספירה. לגבי הופע בזקרפטיה אוכלוסיה בלובנית ,אפשר לצין תקופות מסויתות של התישבות סלובנים בפוטיס העליון:

1. חלק ראשון של אלף ראשון של הספירה ־ הופעה של קבוצות סלובנים ראשונות (תרבויות פשיבורסקה ,פרשיבסקה ).

2. מאה 5 ־ 7 ־ הגעה גדולה לזקרפטיה אנשי תרבות פרגית. אז עוד לא היתה חלוקה לסלובנים מזרחים ,מערבים ,דרומים ,זאת אומרת היה עולם סלובנים משותף.

3. מאה 8 ־ 9 ־ המיצבות בארצות סלובניות ־מזרחיות תרבות רוסית עתיקה ,התפשטות שם "רוס" לשטח של אוכלוסיה חורבטית של ורחנה פוטיססה.

חלק מחרבטים אחר כך עסרו לחצי אי בךקן ,וחלק נשאר בקרפט ועשו סוכנות "חרבטיה לעיונית".כנראה במאה 9 כאן הופיעה מלכות חדשה של סלובנים ,שברושו עומד מלך מפורסם לבורץ. במערב למלכות הזאת היה גבול עם מלכות מורביה ,ובדרום עם מלכות בולגריה . דוקא נוצרות התפשטה לזקרפטיה. כבר בשנה 80 ־ 90 הל מאה 9 קיריל ומפודי ממורביה מגיעים לזקרפטיה . שם הם מיסדים ממנזרים באזורים אידאלים בסביבת הרים. בזמן הזה על זקרפטיה מתחילה להשפיע רוסיה קייבסקה.

שלב חדש של התפטחות של אזור שלנו הי מעבר של הונגרים ,שבראשו עמד מנהיג אלמוש ,ב896 דרך מעבר ורצקי (ליד נהר לטוריצה) לזקרפטיה ופנוניה. דוקא על אירוע הזה נזכר ב898 שנה בכרוניקה שלו כרוניראי מפורסם נסטור : " להלחם עם וולוחים וסלובנים שגרים שם". ולפי כרוניקה של אנונים קרה מסע של הונגרים ,בזמן העברה עם מנהיג מרפד לזקרפטיה. הם קיבלו מבצרים אונג ,ברי. בתרוםה הזאת הארץ שלמו נקראה " res nullis " ־ טריטוריה חופשית או "terra indagines " ־ אזור בופר.

בהתחלה כאן היה שילטון של סלובקים עשירים מקומים. ומתחיל ממאה 11 עד מאה 13 זקרפטיה התחילה להיות חלק של מדינה ארופית חדשה מלכות הונגרית. בתועדות בקרץ שלנו נזכרים כ "Mrchia Ruthenorum ". במאה 12 מלך גיזה שיני הזמין לפה מאזור רין את סקסונים ,שגידלו גפן והביאו זהב ,ואשה של מלך אנדרה 1 אנסטסיה (בת של מלך של קייב ירוסלב החכם) , כמו שחושבים חלק ממדענים גרמה לבניהת מנזר עהר צ'וקנצ'ה ,איפה גרו נזירים ממנזר לברה של קיב. לאט לאט בשטח הזה מוםעים שיטות חדשות של מלכות הונגרית. בשנת 1214 הופיע ועד אז'ני. ב1262 שנה ־ ועד אוהוצ'ני ,ב1263 ־ ברזקי ,ב1303 ־ ועד מרמרוז'י.

דף טרגי של היסטוריה של זקרפטיה היתה שנה 1241 ,כשצבא חזקה של אויבים כיבשה את קרפטים ,וצבא של טטרים של חן בטו עבר את ממעבר ורצקי. הם כיבשו והרסו את מוקצ'בו ,טצ'בו ,אוז'גורוד ,סולוטבינו והרב כפרים. ואחרי זה ב1242 שנה טטרים באופן פטעומי עזבו את קרפטים. ב1254 מלך הונגרי בילה 4 הזמין את טובקי כרם איטלקים וגרמנים (וינצלרים) לשטחים ריקים אחרי מונגוחים של זקרפטיה. קמה זמן חלק של זקרפטיה היה שטח של מדינה גליצקה־וולינית . אבל ב1308 שנה לשילטון בהונגריה מגיעה משפחה חדשה אנז'ואית. אבל מנהיג של אינגה (פ.פטה) ,מנהיג של ברג (ב. קופס) ,מנהיג של אוגוצ' (אי מויש) הנהיגו מרד נגד קטוליזציה של עם סלובני בזקרפטיה ,נגד מלך חדש של אנז'ו ,קרל שרצה לעשות את המלכות יותר מרקזית. עוד לפני ז'ופנים (מנהיגי עיר) דיברו עם מלך של הונגריה על זה שהבן שלו יורי יהיה של שלהם , ובכל זאת ב1317 שנה פרונדה פאודלית הפסידה. ניצח מלך צעיר קרל רוברט ,שהרבה עזרו לו לורדים מאיטליה דרוגטטי.

היסטוריה שימתה את הדרך שלה. כבר בסוף של מאה 15 לקומיטט אונג היה 205 ערים ,לקומיטט ברג ־ 122 ,לקומיטט אוגוצ'ה ־ 76 ,לקומיטטי מרומרוש ־ 128. קמות כללית של האזור שלנו היתה בארך 100 ־ 115 אלפ איש. מענין שבכפרים ליפצ'ה ,איזה ,דובהה ,דרגובה ,בדבלה ,וושקווו ,וילחיבצ'י ,ריצ'בו ,צ'ומחיבו ,אוגלה ,קולודנה ,ווניגובו חיו אנשים חופשים נמישי. וזחות עיריה היה לאוז'גורוד ,מוקצ'בו ,ברגובו ,חוסט ,סבלוש ,ורי ,בילקי ,וישקובו ,טצ'יב ,וילוק ,קוסינו ,צ'ינדייבו וכל'. בסך הכל בזקרפטיה היה אז יותר מ20 עדים. בין אומנים הכי נפוצים היו מקצועות: עבדי אבן ,טופרים וסרגנים ,אופנים ,עבדי ריקמה עבדי סריגה עבדי מקל ,עבדי עצלתיים ,עבודי אומנית במתחת ,עבודי אומנית באץ. דוקה במאה 16 בשטח של זקרפטיה התחילו להתפטח תנועות פרוטסטנטיות כמו לוטרנים ,קלבנים ,וצבינגליאנים. חוץ מזה באזור הרים התחילה מרשיון של מלכים הונגרים קולוניזציה: אקראינים ־ למקים התישבו בקומיטטים של אונג ,ברג ,אקראינים ־ למקים ־ אונג ,ברג ,ואקראינים ־ גוצולים ־ מרמרוש.

בשנת 1376 מלכת הונגריה ופולין אנז'בת נתנה למוקצ'בו סטטוס של עיר מיוחדת והרשה להשתמש בחתמת אישית שלה. אז בשנת 1394 לזקרפטיה ממלכות ליטבו ־ פולנית הגיע קניז פודולי מפורסם פדר קורטוביצ' ,שעשה הרבה דברים טובים לעם שלנו.הוא הקים מנזר בהר צ'רנצ'י ,וכבר ב1440 שנה הוקמה אפיפיאורות של מוקצ'בו. בשנת 1514 קרה מרד גדול של אנשי כפר קורוצים ־ צלבנים בהונגריה תחת מנהיגות של דודיה דוז'י ( במרד השתטפו יותו מ100000 איש). הם ניסו קמה פעמים לכבוש את אוז'גורוד ,מוקצ'בו ,קורולבו. אבל הכל השתנה ב1526 שנה כשקרה קרב ליד נהר מוגוט ,איפה הונגרים הפסידו מול טורקים ואיבדו את המלך שלהם ליוש 2 ,האחרון ממשפחה אנז'ו. מלכות הונגרית היתה מחולקת לשלוש חלקים:

1.מלכות טרנסילבנית ־ צמית של אימפריה טורקים

2. הונגריה מרקזית ־ תחת שילטון של אימפריה טורקית.

3. הונגריה מיזרחים וצפונית ־ תחת שילטון של גבסבורגים אוסטרים.

בשנת 1526 ינוש זפוליה נעשה מלך של טרנסילבן וסמיגורודשינה ,שקוללת קומיטטים שלנו :ברג ,אוגוצ'ה ,מרמרוש. אוסטריה פיקחה את קומיטט זקרפטי אונג. בזמן הזה התחילו מלחמות בין אוסטריה קטולית וטרנסילבניה פרוטסטנטית.

 

משימה:

תענו על השאלות:

־ מי עמד בראש של מדחנה סלובנית במאה 9?

־ עם איזו מדינה לזקרפטיה יש גבול במערב?

־ עם איזו מדינה לזקרפטיה יש גבול בדרום?

־ באזו תקופה אזרחים של זקרפטיה קיבלו נצרות?

־ מתי שבתים הונגרים עברו את צעבר ורצקי?

־ איזה מלך הונגרי הקים שת משפחה חדשה אנז'ו?

־ מתי מוקצ'בו קיבלה סטטוס מיוחד ורישון להישתמש בחותמת?

־ מה קרה עם מלכות הונגריה ב1526 שנה?

 

מענין לדעת:

זקרפטיה

ב 1558 שנה שליחים של מלך יוחנן גרוזני בדרך חזרה מקנסטנטינופל עצרו במנזר אוגולית איפה גרו אז 330 נזירים. כאן בפעם הראשונה שתו מיים מנרלים משלושה מקורות שנות: אחד עם מיים לא מלוח ,שיני עם טעם תפוח ,שלישי ־ מלוח לאד.

ב מאה 17 במרומורוםינה קרו "ירידות הכלות" . לפה הגיעו אנשים כדי להכיר אחד את הזיני ולהתחתן.

ב מאה 17 זקרפטיה הוציאו מלח ,פרווה ,יין ,מעשח אץ. הביאו שתיחים (בלרנים ,טורקיה) ,בד ,בדולח ,פרפור (צ'חיה ,גמניה ,איטליה) ,דברים ממתחת (גולנדיה ,פולין ,אוקראינה ,רוסיה).

ב 1631 היה אסור לחטוך יערים ליד הרן ,נביצקי ,קמיניצה ,קוריטני .במרומורוש היה אסור לחתוך לביבה לשירות שהביאו מלח.

 

אבל למרות ש מלכות טרנסילבניה ,שכללה רוב של זקרפטיה באופן רשמי היתה תחת אימפריה אוסממנית ,מלחים הונגרים לא רצו להיות מושפעים נצד אסיה.כבר ב1566 שנה טורקים שוב הגיעו לזקרפטיה וסלובקיה. הם הרסו ברגובו ,סבלוש ,ורי ,צוצ'ולה ,קידוש ,אסטן ,דידובו ,בוצ'ה ,בגן ,ברגי ,קוסינו ,קבסובו,גוטה ,בנה.

זקרפטיה של מאה 16 ־ 17 ־ זה אזור ,אפו נולדה אפרישקיות גדולה. במיוחד היו מפורסמים כפרים לוטה ,זגורב ,פולנה ,דובריניצ'י ,רוסטוקה ,וולוסנקה . בין מנהיגים של אופרישקים הייו: ל. ברגה ,א. סיבוחופ ,או. רוסנק ,פ. אורוס ,ס. פורגצ' ,שוטבוש ,פינטה. דוקא באזור שלנו היה שביתה ראשונה בהונגריה : ב1551 שנה עבדי סולוקופ עזבו את מקומות עבודה שלהם והלכו לנוד בניה ,הם רצו שיוטרו מאונש מוות וביקשו תהאים יותר טובים.

בימי הבינוני באזור קרו דברים הבאים:

א. התחילו לגדל אגוזים ,תפחים ,וטוטים. יותר מגדלים תירס ואוכל לחיות

ב.התחילו לבנות הרבה בתי חרושת ,במיוחד הרבה היה באזור ברזן ,כאן היה יותר מ100 בתי חרושת. בברגובו גרו 11 טופרים ,19 סנדלרים ,5 בונדרנים ,4 עבדי עצלתיים ,5 קובלים ,5 רושנירים ־ בסך הכל 8 בתי חרושת. באזור של אוז' היה מנופקטורות בטון (למטים ,אנטרובצי ,לומשורים) ,20 יערית . בזיופה מרומורוש התעסקו עם אץ ומתחת. (וישקובו ,קריבה ,בושטינו ,ביצ'קיב) גם עבדו בדומנות (קוסיבסקה פולנה ,בוטלבה) ליסופילנה (יסינה ,ביצ'קיב ,אוסט ־ צורנה) ,עשו סנדלים (חוסט). הרבה עשו מיים מנירלים : פולנה קבסובה ,פולנה קופל ,טרוסקבץ ואחרים. היו מים מיוחד חמים לרפיאה. בנו הרבה סנטורים ־ פרופילוקטורים טובים , אנשים הגיעו לקורורטים.

 

 

ג. באזור כבר היו 700 כפרים איפה פעלו בערך 40 בתי ספר. הערים התחלקו : לפרטייות ־ מוקצ'בו ,ברגובו ,ברגי ,קוסינו ,ורי ,סבלוש ,סבלבה ,ניז'ני סורוטה; לממשלתחןת ־ אוז'גורוד פרצ'ין ,ב.ברזני ; מלכלויות ־ וישקובו ,טמ'יב ,חוסט.

אבל היסטוריה לא יכולה להיות ישרה וברורה וכבר ב1604 ־ 1606 קם מרד נגד גבסבורגים שבראשו עמד אישטסן בוצ'קי. הנרד הזה נגע בשלושה קומוטים של זקרפטיה.. יותר מאוחחר היה לו המשח ב1678 ־ 1685 ,כשקרה מרד הונגרי לאוני תחת מנהיגות של קניז אימר טקלה נגד גבסבורגים ,איפה בסיס לכרבים שוב היתה זקרפטיה.

דרך אגב דבר נעים היה שממשלה הונגריה ב1634 שנה נתן לזקרפטים קמה מקומות באוניברסיטה טרנבית. אבל אולי דבר הכי חשוב שקרה במאה 17 זה ש24 לאפריל החריזו על אוניה אוז'גורודית. בערמון באוז'גורוד בישופים התאחדו עם קטוליות. זה גרם להופעה של כנסיה חדשה קטולית בזקרפטיה. כבר ב1689 שנה ]פיפיור אבא אולקסנדר 3 הדפיס צו שבשטחי זקרפטיה קהילות נוצריות מתאחדות עם וטיקן.וב1696 שנה בכפר מריה ־ פורצ'ה (היום מקום הליכה ברגל) בפעם הראשונה התחילה לבכות איקונין של מרים הקדושה ,עכשיו איקונין הזה נמצא בודן (אוסטריה).

אבל ב1690 מלכות טרנסילבנית הפסיקה לחיות. מאז כבר כל הזקרפטיה נכנסה לאימפריה אוסטרית . וכבר ב1703 שנה הונגרים התחילו מילחמת עצמאות בגד אוסטריה תחת מנהיגות של פרנץ 2 רקוצי. בהתחלה הלכו אחריו רק 6000 איש ומהם רק ל800 הי הנשק. 7 ליוני 1703 שנה נעשה קרב חשוב ראשון ליד עיריה דובגה ,טחרי זה 15 לפברואר 1704 שנה לוחמים כבשו את הערמון במוקצ'בו. ולמרות שב1708 שנה בקומיטט ברזנסקי החליתו לותר על חוק עבדות ,מרד של קורוצים לא הצליח מול לוחמים אוסטרים.

ב1728 שנה לידים של משפחת שטנבורן עבר אזור מוקצ'סו ־ צ'ינדיב (בסך הכל עברו 152 כפרים ,4 ערים ,15 יערות ,14.000 אנשים).דוקא למשפחה הזו קשורה קולוניזציה גרמנית חדשה. הגיעו יותר מ200 חקלאים שעבדו עם גפן ,הם התישבו בכפרים קורופץ ,ברזינרה ,קוצ'בה ,שנבורן ,גרבובו ,פוזנקי.

 

משימה:

תענו על השאלות:

 

־ אלו ארועים הכי מפורסמים של ימי הבינונים אתם יודעים?

־ מתי החריזו על אוניה של אוז'גורוד?

־ אלו מרדים קרו בתקופה הזאת?

־ מתי זקרפטיה נכנסה לאימפריה אוסטריץ?

־ אלו גרפים הגיעו לזקרפטיה ב1728 ?

 

מענין לדעת:

 

ב 1770 בזקרפטיה באופן רשמי הופיעו תפחי אדמה. בישביל גידול תפוחי אדמה וטוטים נתנו שטחים ענקים.

ב מאה 19 ארץ זקרפטיה חילקו ל18 אזורים: ב.ברזני ,פרצ'ין ,סרדנה ,אוז'גורוד ,קורולבו ,טרסבה ,טצ'ב ,וולווה ,דובגה, חוסט ,סבלבה ,לטוריצ'ני (רוסביגובו) ,מזיקוסיני (קוסינו) ,טיסהגצקי (ברגובו) ,ורחובינסקי (אירשבה) בליקוסבלושסקי (סבלוש) ,טיסודוליננסקי (רחיב) ניז'נוברצקי (ניז'ניבורוטה) .

ב 1774 בסמינריה דתית בוידן "ברבריאו" זקרפטים קיבלו 20 מקומות.

במאה 19 בזקרפטיה היה 21 עיר ועיריות: ברגובו ,בושטינו ,בלקי ברזני ,בליקי ביצ'קיב ,וינוגרדים ,וישקובו ,קורולבו ,מוקצ'בו ,פרצ'ין ,רחיב ,סבלבה ,סולוטבינו ,סרדנה ,טרסבה ,טצ'יב ,אוז'רורד ,חוסט ,צ'ופ ,יסינה ,דובגה פולה ,סיגט.

ב1779 מרקז של אפיפיורת יבנית ־קטולית העבירו לאוז'גורוד.

במאה 19 כל שנה היו ירידות: מוקצ'בו (18 יום) ,אוז'גורוד (16) ,ברגובו (12) ,חוסט (10) ,וינוגרדיב(7) ,סרדנה (6) ,ברזני ,דובגה ,בילקי ,סבלבה ,וולובה ,נ. בורוטה. במכירה התעסקו 6.5 אלף איש.

ב1799 יצא ספר ראשון של יואניקי בזיליביצ' "ציור קטן של קרן של פדיר קרטוביצ'". וב1843 מיחלו לוצ'קאי סים את ספר שלו "היסטוריה של רוסינים של זקרפטיה "

ב1847 הדפיסו ספר לימוד למתחילים "סיפרון לקריאה למתחילים" של אולקסנדר דוחנוביצ'.

ב 1846 עשו רגיסטרציה אזרחים באימפריה אוסטרית. ב4 קומיטטים של זקרפטיה 468838 איש. רוסיני ־ אוקראינים ־ 235266 ,הונגרים ־ 119816 ,סלובקים ־ 13857 ,רומונים ־ 64917 ,גרמנים ־ 10351 ,יהודים ־ 24589 ,יבנים ־ 42.

 

בהתחלה של מאה 19 רואים עליה קלקלית. בזקרפטיה התחיל להתפתח סיגנון קפיתליסטי ,למרות שבמסגרת פאודלי ,הופיעו בתי חרושת ראשונים. ב27 למרץ 1848 באוז'גורוד בזמן של מאפכה הונגרית הפלה של מורחיה החריזו על חוק של הונגריה "על הבטלת חוק עבדות (קרפוסנים) וחובות פאודליות". כדי לכתאות את המאפחה ,גבסבורגים קראו לרוסיה הצרית. בגלל שהצבא הזה היה חזק מדי ,מאפכה נכשלה. מונרחיה חזרה שוב.

ב1848 אוז'גורוד הפח להיות מרקז של אזור רוסי ־ סטטוס חדש באימפריה אוסטרית ,אבל כבר ב1850 ויטרו עליו. ב1869 באוז'גורוד פעל בית חרושת ראשון חעבודות עם עץ ,ב1872 הופיעו פסי רקבת ראשונים אוזגורוד ־ צ'ופ. ב1897 הופיע קשר טלגרף ראשון אוז'גורוד ־ בודפשט ,וב1902 התחילה לפעול תחנה חשמלית ראשונה באזור שלנו. ב1861 יצא עיטון ראשון בזקרפטיה "קרפטסקי ויסניק" (בשפה הונגרית). ב1865 בנו מכרת פחם ראשוה בכפר אילניצה. ב1874 בעל המצאות מפורסם א. אנקובסקי מכפר סטבליבקה המציא את מכונה לאשוף חיטה. ס1896 בזקרפטיה היו 123 מחלקות דואר ולא היה אף טלפון. ב1907 נבנה תאטרון ראשון באוז'גורוד.

יחד עם זה במשך ב1870 ־ 1913 שנים מקומיטטים זקרפטיה של הונגריה לארצות הברית באופן רשמי עברו 180000 איש ,ולא באופן חוקי ־ 400000 איש. טרץות אחרות שלשם הגיעו זקרפטים היו אורגבי ,קנדה ,ארגנטינה ,אוסטרליה.

מלחמת העולם הראשונה האיטה התפתחות של הארץ שלנו. בספטמבר 1914 שנה צבא רוסי עשה פריצה ליד כפרים יסין ,רחוב ,אוז'וק ,אותו דבר קרה באוקטובר 1914 בקיוון אוזוק ומעבר יבלונצקי. כבשו 15 כפרים ־ וולוסנקה ,אוזוק ,סטוז'יצה ,סטבנה ,לוטה ,וולובץ ,ילובה ,הוקליבה ,סקוטרסרסקה ,סודנה וכל'. אחרי שאוסטרו ־ הונגריה נלה ב1918 שנה הרבה זקרפטים החליטו שהם רוצים להצתרף לאוקראינה ,על זה הם החריזו 21 לינואר 1919 שנה.

אבל 10 לספטמבר 1919 זקרפטיה באופן רשמי נכנסה לרפובליקה צ'חוסלובקית ,וראש זקרפטיה ראשון היה ראורגי ז'טקוביצ'. עיר אוז'גורוד הפכה למרקז אדמניסטרטיבי של אזור.דוקא בזמן של רפובליקה צ'חוסלובקית זקרפטיה קיבלה אופי ארחטיקטורי מודרני ויפה: ב1921 אוז'גורוד קיבלה רשיון להראות סרטים ,ב1927 פה נוסד בית ספר רומי ראשון ,ב1929 שנה נבנה שדא התעופה ראשון בזקרפטיה (באוז'גורוד). דרך אגב ,19 לפברואר 1920 בקונסטיטוציה של צ'חוסלובקיה הופיע שם רוסיה פודקרפטית. ב1920 בזקרפטיה היו 60 איטונים ,מהם: 22 בשפה הונגרית ,10 רוסית ,9 רוסינית ,5 אידיש ,4צ'חית ,4 אוקראינית ,6 כול מני שפות. אבל שופטים מוינה החליטו שמ2 לנובמבר 1938 חלק מזקרפטיה עובל להונגריה . בחלר אחר 15 למרץ 1939 החריזו על סטטוס ממשלטי חדש ־ אקראינה קרפטית עם מרקז בעיר חוסט. ונשיא ראשון שלה היה אוגוסטין וולושין. לצערינו המדינה הזאת קיימה מאט מדי זמן ,כי הונגריה כיבשה אותה להרבה שנים. וכבר ב1941 מדינה הונגרית יחד עם זקרפטיה התחילה להשתתף במילחמת העולם השניה.

עד סוף של 1944 שנה מלחמה הגיעה לאזגורוד. מלחמה לא הרסה את הארץ שלנו הרבה ,אבל גרמה לשוני גדול באוכלוסיה של זקרפטיה. סיבה לזה היתה התאחדות עם הונגריה. במילחמ ההשתטפו פלוגות של צבא 4 של אוקראינה תחת הנהגת גנרל פטרוב ,שבסתיו 1944 סימו שיחרור של האזור כולו. בקרבים בעד זקרפטיה נפתרו 10000 חילים. על זיכרון הלהם שומרים מונומנטים רבים .

תקופת שיחרור הביאה לחיי הארץ שינוים גדולים. למשל 26 לנובמבר 1944 קרה וועד ראשון של קומיטטים לאומים ,איפה החריזו על איחוד עם אוקראינה סובטית. וכבו 29 ליוני 1945 במוסקבה חתמו חוזה על איחוד של זקרפטיה עם אקראינה סובטית. אחרי זה מתחילה תקופה חדשה של התפתחות של אזור שלנו. 18 לאוקטובר פתחו את אונברסיטה לאומית של אוז'גורוד, ב1956 נבנה חתנת חשמל נהרית (130 מל' קילווט/שעה ) ,ב1556 נסעה רקבת ראשונה ממוקצ'בו עד לבוצ'נוי. אפשר עוד להזכיר בהרבה דברים ,למשל מ1946 קבוצת כדורגל "ספרטק ־ אוז'גורוד" נצחה בתחרות של כל אוקראינה ,או בזה שב1990 אוז'גורוד נעשה עיר שהעבירו בה משחקי אולימפיעדה לילדים. אבל דוקא בזמן הזה מאוד הזיקו לאקולוגיה של הרי קרפט ותרבות של הארץ שלנו.

ואז באוגוסט 1991 החריזו על מדינה חופשית אצמעית חדשה שעכשיו אחת ממדינות מהכי גדולות בארופה ־ אוקראינה. דרך אגב ,ראשונים מי הסקימו עם זה היו השחנים הכרובים שלנו ־ פולין והונגריה. דוקא לתקופה חדשה קשורים אירועים כאלה :החלטה על סגורה של תחנת רדיו אטר הסרטה בפסטרליבסק ,שהיתה לא נקיה אקולוגית ,יצירה בזקרפטיה אזור קלקלי מיוחד ,קרה מסחק כדורגל ראשון רשמי אוקראינה ־ הונגריה ,הצפות וגשמים נוראים של 1998 ,1999 ,2001 שגרמו למות של הרבה אנשים ,בנו אוניברסיטות חדשות ובסופו של דבר ־ פגישת מילניאום אלפיים ,מאתיים ,שתי תקופות.

 

משימה:

תענו על השאלות:

־ אירועים הכי מפורסמים של מאה 19?

־ אזה אירוע השפיע הרבה על זקרפטיה?

־ מתי זקרפטיה נעשתה חלק של רספובליקה צ'חוסלוברקית?

־ על אזו מדינה החריזו ב15 למרץ 1939 ?

־ מה קרה באוגוסט 1991?

 

מענין לדעת:

בזקרפטיה נמצאים הרבה ספרים חשובים ועתיקים: הבשורה מלכית (שנת 1401) ספר תהלים של מוקצ'בו (מאה 14) ,הבשורה אוסטרומירובו (מאה 14) ,הבשורה מוסקוית (מאה 16) ,מקרא רוסי (מאה 15) של פרנציסקו סקוריני ,מקרא אוסטרוזקה (1581) של ויוחנן פדורוב ,הדרכה לשלחים של בוגדן חמלניצקי ,"מילון סלובנו־רוסי והסבר על שמות" (1627 ,פמבס ברינדה) ,"הבשורה רומונית" ," שלום לבן אדם עם אלוהים" (1661 אינוקנטי גיזל) ,"גרמתיקה רוסית" (1755 מיחלו לומונוסוב) ,"היסטוריה קצרה של פעילות של פדיר קורטוביצ' (איוניקי בזילוביצ') ,הבשורת מורים : נגובסקה ,סקוטרסקה (מאה 16) ,איסקה ,דניליבסקה (מאה 17) ,אושף סוקירניצקי (מאה 17) ,אוסף אוהלני "קלוצ'" (מאה 17) ,פולנה קובילנסקה טריוט (1561 ) ,אלקסנדרים (מאה 17): אוז'גורודסקי ,פיסטרליבסקה ,טישיבסקה.

 

סמלי זקרפטיה

 

סמל של זקרפטיה :ניצר ב1920. הי סמל רשמי של מדינה רוס פודקרפטית של 1938 שנה ,היה סמל של מדינה עצמאית אוקראינה קרפטית של 1939. ב1990 נעשה סמל רשמי של אזור שקרפטיה. בקרע כספי (צבע טהורה) של מגו צרפטי , שמסמל ארץ זקרפטיה ,רואים שומר של זקרפטיה מאגדות דב חום. בחלק אחר של המגן על רקע כחול (צבע אמת) רואים שלושה פסים צהובים (צבע צדק ואמונה) ,שמסמלים שלושה נהרים הגכדוליפ של האזור (טיסה ,אוז' ,לטוריצה.).

ברקע כחול של מגן גרמני רואים שלושה ענפי גפן שחוצים אחד את השני עם שלושה עלים חדשים (צבע חופש) ושני פרות עליהם.

 

(אזורים אוז'גורוד ,פרצ'ין ,בליקוברזנה): מגן בצורה צרפטית ,מחולק לשני חלקים ,שמעליהם נמצא קסדת אביר עם קתר מלכותי. משני צדדים של המגן ־ אלמנטים בצבע כחול ,כספי וזהב. בחלק עליוני של המגן עוצד אביר מות קתר ומחזיק בידיים שלוש שיבולות שמסמלות עושר של שדאות ושלושה ענפי אלון ־ עושר של יערות. בחלק תחתית על קרע אדום נמצאים פסים כספים ,שמסמלים נהרים.

(אזורים מוקצ'יבסקי ,ברגיבסקי ,סבלבסקי ,ולובצקי ,אירשבסקי).מגן בצורה איטלקית מחולק לארבע חלקים עלידי צלב כספי. למלה ברקע אדום מצוירים ענבים וענף אלון עם בלוטים. למתה ,ברקע כחול מצוירים שני דגים ודב חום.

(אזור וינוגרדיבסקי) מגן בצורה ספרדית ,מכופל מסביב בעני אלון עם בלוטים . למלה ברקע אדום מצוירים ענבים וענף אלון עם בלוטים. למתה ,ברקע כחול מצוירים שני דגים וסרטן שחור מנהר בוטר. באמצע של המגן נמצא אריה זהב ברקע אדום (מגן משחתי של פאודלים פרני).

(אזרים מחז'גירסקי ,חוסטסקי ,טצ'יבסקי ,רחיבסקי): על מגן בצורה גרמננית עומד ליד מכרה לבנה (צבע של התיקוה) עובד מלח שחור (צבע של זהירות) ,מתחתיו נהרים הרים בצורות פסים. למלע מצויר איל שגר בהרים (סמל של הרים) ושתי ציפורים (סמל של יער).

 

זקרפטיה מענינת.

 

פרופסור צ'חי מפורסם פירלינגר אמר לתלמידים שלו שנסו לזקרפטיה לעשות ככה: "אתם צריכים לבנות ולעשות הכל שזקרפטיה תהיה מקום ־ גינה של ארופה מרקזית" ובאמת ,היום זקרפטיה אחת ממקומות הכי יפים בעולם. הרבה עמים שונים ,דתות ,מדינות ואנשים מיוחדים בנו זה שאנחנו נקראים היום זקרפטיה. פה כל אחד ימצא לו משהו משלו ,מוכר ובאותו זמן מענין.

בטח ,דברים מענינים מתחילים בעבר של זקרפטיה.

 

מדינות ואיחודי מדינות

שקללו את זקרפטיה ואזור.

1.גטו ־ דקאית ־ 40 שהי לפי הספירה ,106 שנה בספירה

2. אימריה רומאית ־ האזור שלנ היה שטח ליד פרובינציה דקיה ־ 107 בספירה ־ מאה 3.

3 איחוד אברים ־ מאה 7

4 מורביה הגדולה־ מאה 9

5. מדינת בולגריה ראשונה־ מאה 9

6. קיבסקה רוס־ מאה 10

7. מלכות הונגריה־ מאה 11־14

8. מלכות גליצקו ־ ולינית־ מאה 12־14

9. טרנסילבניה־ מאה 16 ־ 17

10. אימפריה אוסטרית ־ מאה 16 ־ 1867

11. רפובליקה הונגרית 1848 ־ 1849

12. אוסטרו ־ הונגריה 1867 ־ 1918

13 רפובליקה הונגרית 1918 ־ 1919

14 רפובליקה הוצולית ־ דצמבר 1918 ־ יוני 1919

15. . רפובליקה הונגרית ־סובטית 1919

16 רפובליקה צ'חית 1918 ־ 1939

17. אוקראינה קרפטית. 14־18.03.1939.

18. מונרחיה הונגרית 1938 ־ 1944

19 ברית המועצות (ס.ס.ס.ר) 1945 ־ 1991

20 אוקראינה ־ 24.08.1991

 

אוטונומיות בשתח של זקרפטיה:

רוסקה מרקה ־ מאה 11

רוסקי דיסטריקט 1849 ־1850

רוסקה קרינה 1918

פודקרפטסקה רוס 1938

זקרפטסקה אוקראינה 1944 ־1946.

מענין לדעת:

זקרפטיה (שטח כללי 12.800 קמ' מר') זקרפטיה נמצאת ב2.1% של כל שטח אוקראינה.

מקום שיש בו הכי הגבה גשממים ־ וחיקי ברזני ורחיב ,פה יש 43 ימי גשם עם ברקים.

מקום שיש בו הכי הגבה שלג ־ רוסקה מוקרה. בערך שלג נמצא 116 יום בשנה.

הר הכי גבוה באוקראינה ־ הר רוברלה. הגובה שלה 2061 מ'.

אגם הרי הכי גדול של אוקראינה ־ סינביר. שטח שלו 70 מ' מר' והוא נמצא בגובה 989 מ'.

עיר הכי גבוהה של אקראינה ־ רחיב. הגובה שלה מעל קו הים 820 מ'. בעיר הזאת הככי גדול מפל גובות בין רחבות :הכי נמוח 400 מ' ,הכי גבוה ־ 900 מ'.

אוטוסטרדה הכי גבוהה של אוקראינה ־ אוטוסטרדה במעבר יבלונצקי בגובה 931 מ'.

טונל הכי ארוך באקראינה ־ שרבין ־ סנקי ,שרוחב שלו 908 מ'.

 

במשך כל הזמן גורל של זקרפטיה קבע מנהיכים של מדינות שקללו את זקרפטיה. על רובם זוכרים כעל מנהגים טובים ,לחלקם עשו מונומנטים והרבה פסלים ,את אחרים להפך ,ניסו לשכוח. אבל היסטוריה זאת החסטוריה:

מדינה גטו ־ דקאית:

בורביסטה ־ מנהיג של גטו ־ גקאים ,40 שנה לפני הספירה

דצבל ־ מנהיג של גטו ־ גקאים 106 שנה בספירה.

אימפריה רומאית (פרובינציה של דקיה)

מרק אולפי טרוין ־ אימפרטור (98 ־ 117).

איחוד של אורים

מנהיגי אורים ־ מאה 6־7

מורביה עליונית.

סבטופולק ־ מנהיג מורבי (874־894).

היה בעל של אזורים מיזרחים של זקרפטיה

יכול להיות שהוא היה ראש של קנז לבובץ המפורסם.

מלכות בולגרית ראשונה

מלך סימון (892 ־ 927).

פיקח של שטחים בעמקים.

מלכות הונגרית

משפחת ארפדותיצ'ים ממלך ארפד (904 ־ 907).

אישתבן 1 קדוש ,1000 ־ 1038. מלך ראשון.

פטר ,1038 ־ 1041

שמואל אבה1041 ־ 1044

פטר 1944 ־ 1946

אנדרה ,1046 ־ 1061

בילה1 ,1061 ־ 1063

שלומון ,1063 ־ 1074

גיזה 1 1074 ־ 1077

לסלו 1 הקדוש ,־1077 ־1095

קלמון 1,1095 ־ 1114

אישתבן 2 1114 ־ 1131

בילו 2 עיבר ,1131 ־ 1141

גיזה 2 ,,1141 ־ 1161

אישטבן 3 ,1161 ־ 1173

אנטי ־ לסלו 2 ,1162 ־ 1163

אנטי ־ אישטבן 4 , 1163 ־ 1164

בילה 3 ,1173 ־ 1196

אמרה ,1196 ־ 1204

לסלו 3 1204 ־ 1205

אנדרה 2 ,1205 ־ 1235

בילה 4 ,1235־ 1270

אישטבן 5 1270 ־ 1272

לסלו 4 ,1272 ־ 1290

אנדרה 3, 1290 ־ 1301 ,טחרון מארפדוביצ'ים1290 ־ 1301.

מלחמה בעד כסא

וצליו ,1301 ־ 1305

אוטטו ,1305 ־ 1308

משפחה של איטלקים אנז'ו

קרל רוברט ,1308 (1320) ־ 1342

ליוש 1 ענק ,1342 ־ 1382

מריה ,1382 ־ 1385

קרל 2 מלי נאפולי ,1385 ־ 1387

ז'יגמונד לוקסמורגסקי ,1387 ־ 1437

אלברט גבסבורג ,1437 ־ 1439

ארז'בט ,1439 ־ 1440

אולסלו 1 יגלון ,1440 ־ 1444

לסלו 5 שלאחר המות ,1444 ־ 1457

רגנט ינוש גונאדי. 1446 ־ 1453

מטיש 1 גונאדי (קורבין) ,1458 ־ 1490

רגנט מחי סילדי ,1458

פרידריך 3 יהלון מליגה גראי ,1459

אולבלו 2 ,1490 ־ 1516

ליוש 2 ,1516 ־ 1526ד

הרחבת טורקית של מלכות הונגרית .

התחלקות הונגריה לכמה חלקים .

מנהיג ינוש זפוליה, 1526 ־ 1541.

הונגריה מיזרחית כחלק של אוסטריה

משפחת גבסבורג אוסטרית

פרדיננד 1 1526 ־ 1564

מקסמיליאן 2 1564 ־ 1576

רודולף 2 1576 ־ 1608

מטש 1 1608 ־ 1619

פרדיננד 21618 ־ 1637

פרדיננד 31637 ־ 1657

לאופולד 11657 ־ 1704

יוסף 1 1705 ־ 1711

קרל 3 1711 ־ 1740

מריה ־ טרזיה 1740 ־ 1780

יוסף 2 1780 ־ 1790

לאוםולד 2 1790 ־ 1792

פרנץ 2 1792 ־ 1835

פרדיננד 5 1835 ־ 1848

חלק מיזרחי של הונגריה כחלק של טרנסילבניה.

מלכים טרנסילבנים:

סטפן בטורי 1576

קרישטוף בטורי 1576 ־ 1581

ז'יגמונד בטורי 1586 ־ 1599

אונדרש בטורי 1599 ־ 1603

מוזש סיקי 1605 ־ 1606

אישטבן בוצ'קרי 1605 ־ 1606 ,מנהל של הונגריה וטרנסיחבניה 1697 ־ 1608

ז'יגמונד רקוצי 1608 ־ 1619

גבור רקורי 1608 ־ 1619

,גבור בטלן 1613 ־ 1629

דורד 1 רקוצי דורד 2 רקוצי סו 1630 ־ 1648

סופיה בטורי ובנה פרנץ 1 רקוצי.1648 ־ 1609

מחי אפפי ה 1661 ־ 1690

אימרה טקלי ואילונה זריני 1690 ־ 1703

פרנץ 2 רקוצי 1703 ־ 1711

רפובליקה הונגרית

ליוש קושוט1848 ־ 1849

מליות דואליסטית של אוסטרו־הונגריה

פרנץ ־ יוספ 1848 ־ 1916

קרל 4 1916 ־ 1918

רפובליקה הונגרית

מחי קראי 1918 ־ 1919

רפובליקה הונגרית סובטית

בילה קון 1919

רפובליקה הוצילית

סטפן קלוצ'ורק (דצמבר 1918 ־ יוני 1919)

רפובליקה צ'חית

נשיאים

ט.מסריק 1918 ־ 1935

א.בנש 1935 ־ 1938

י.בירובי ,ספטמבר ־ דצמבר 1938

י.גחה ,דצמבר 1938 ־ מרץ 1939

אוקראינה קרפטית

אוגוסטין ולושין 1938 ־ מקץ 1939

מונרחיה הונגרית

מיקלוש גורטי דה נודבנה

ברית המועצות

מזכיר ראשי של קומיטט מרקזי של מפלגת קומוסטים:

י.ו. סטלין (ז'וגשוילי) ,1944 ־ 1953

ר.מ. מלינקוב ,1953

מ.ס. חרושוב ,1954 ־ 1964

ל.אי. ברז'נב , 1964 ־ 1982

י.ו. אנדרופוב , 1982 ־ 1984

ק.או. צ'רננקו 1984 ־ 1985

מ.ס.גורבצ'וב 1985 ־ 1991

אוקראינה

נשיאים:

ל.מ. קרבצ'וק ,1991 ־ 1994

ל.ד. קוצ'מה ,1994 ־

 

מענין לדעת:

בית רפואה הכי עמוק באקראינה נמצא בסולטבין. בעומק של 300 מטר בנו בית חולי לאלררים.

אוניברסיטה ראשנה בזקרפטיה הוקם ב1945 באוז'גורוג. באוקטובר של 1945 פה פעלו 4 פקולתות (היסטוריה ,פילולוגיה ,ביולוגיה ,רפואה). במשך זמן קיום שלה אומברסיטה הכינה בערך 40 000 בעלי מקצוע שהפחו לאקדמאים ,פרופסוריפ ,מדענים ,עובדים בתחומים שונים של תרבות ,השכלה ,רפואה ,משק לאומי. באוניברסיטה עושים מחקרים מענינים בשפות ,ידע קרפטים ,פיזיקה ,מטמטיקה ,פיזיקה חשמלית ואטומית.

כלי מוסיקה הכי גדול באוקראינה ־ טרמביטה הוצולית ,האורך שלו 4 מטר.

קפצן הכי טוב של עולם החי של אוקראינה ־ צפרדע מהירה ,שחי ק בזקרפטיה. הוא יכול לקפוץ 2 מטר לאורך וצטר 1 לגובה.

בן אדם הכי עתיק הופיע בשטח של זקרפטיה לפני מיליון שנה ליד קורולבו ,באזור ווינוגרדובו.

 

שטחים יערעם וללא אנשים של זקרפטיה היה מקום אידאלי לבנות מנזרים. זה הבינו נזירים ־ נוצרים ראשונים שהגיעו לארץ שלנו יחד עם תלמידים של קיריל ומפודי. יותר מאוחר פאודלים מקומים עזרו למנזרים לחיות כי הם הביאו תרבות לאזור הזה. דרך אגב כבר לא סוד במנזו גרושיוסקי פעל בית הדפסה ,ובמנזר במוקצ'בו היתה ספריה ענקית. היום באזור שלנו פועלים בערך 30 מנזרים ,הכי מפורסמים הם:

1. מוקצ'בסקי (של נשים ,פרבוסלבי) ,מוקצ'בו (מאה 14)

2. אמסטיצ'בסקי (של נשים ,גרקו ־ רטולי) ,. אמסטיצ'ב(1687)

3. אוגולסקי (של נשים ,פרבוסלבי) אוגלה (צאה 10)

4. צ'ומליבסקי (של נשים ,פרבוסלבי) צ'ומליבו(1925)

5. בדבלנסקי (של נשים ,פרבוסלבי) בדבלה(1929)

6. דומבוקסקי (של נשים ,פרבוסלבי) רקושינו(1932)

7. מלוברזננסקי (של גברים ,גרקו ־ טולי) מלוברזני(1742)

8. דרגיבסקי (של נשים ,פרבוסלבי) דרגובו ־ זברוד (מאה 13)

9 ליפצ'נסקי (של נשים ,פרבוסלבי) ליפצ'ה (1925)

10 איזנסקי (של גברים ,פרבוסלבי ) איזה ־ ננקובו(1920)

11 חוסטסקי (של גברים ,פרבוסלבי ) חוסט ־ גורודילובו(1930)

12. פריבורז'בסקי (של נשים ,פרבוסלבי) פריבורז'בסקה ־ זדנה(1933)

13. קופשניבסקי (של נשים ,פרבוסלבי) קופשנובו(1936)

14. בורונבסקי (של גברים גרקו ־ קטולי) בורונבה(1716)

15. סבלבסקי (של נשים ,פרבוסלבי) סבלבה(1997)

16 אוז'גורודסקי (של נשים ,רימו ־ קטולי) אוז'גורוד(1996)

17 חוסטסקי (של גברים ,פרבוסלבי ) חוסט ־קולסרובו (מאה 20)

18. טישבסקי (של גברים ,פרבוסלבי ) טישב.(2000)

 

בכל ארץ יש משהו שאין באף ארץ אחר ושאפשר חהיות באה בזה אפילו מיוץ לארץ.בשביל זקרפטיה סיבה להיות גאים זה כנסיות ישנות מאץ מיוחדות ,שנבנו בלי אף מסמר בסיגנון מסוים ,שאפשר לפגוש רק באזור מסוים. בינהם אפשר לציין "סיגנון "בויקי" שבלי ספק היה בהתחלה של בנית כנסיות בקרפטים בכלל : לכנסיה יש שלוש כיפות ,שתי בניות יותר קטנות ממיזרח ומערת . ב כנסיות " למיקיבסקה" היוחד זה ,שמקום הכי גבוה של כנסיה נמצא לא באמצה ,אלא ליד כנסיה במגדל פעמון. את כנסית "גוצולים" בונים בצורה של צלב ונבנתה מ5 ביתים. הכנסיה הזאת מואד יפה ־ דקה ,תמירה ומתוארת ובאותו זמן דחוסה. כנסיות "בויכיבסקי" ,"למקיבסקי" ו "גוצולסקי"נקראות ככה לפי קבוצות אטנייות שגרות באזור זקרפטים:

כנסיות מאץ של זקרפטיה: וישקה ,אוז'וק ,סוחי ,נוב רוסטוקה (סבלבה) ,טישית ,בוקובץ ,פריסליף ,פליפץ ,דנילובו ,קריניקובו ,ורחני סטודני ,גוסני ,קולוצ'בה ־ גורב ,קולוצ'בה־ אימשד ,ניז'נה קולוצ'בה ,סרדנה וודנה (כנסיות תחתית ועליונית) ,סינברסקה פולנה ,טורון ,סבלבה ־ ביסטרי ,פודודבובץ ,הוקליבי ,ילובה ,קולודנה ,סיל ,קוסטרינו ,לזיםינה ,יסינה ,נרסניצה ,ווילחובצה ,דילובה ,לוקיט ,דשקוביצה,איבשקוביצה ,סוקירניצה ,ליריצרי ,דומשין ,סטוזיצה,איז'קי ,רפינה ,ווצ'קובו ,ניז'ני סטודני ,סרדני סטודני ,אולקסנדריבקה ,רוסקה פולה ,דולובו ,קלביה ,אוז'גורוד (מוזאון) ,ב. גרביבניצה ,זדילסקה ,רובוש ,קריבה ,קלצ'ין ,פרקרסנה ,לובנה.

בזקרפטים רואים כמעט כל סיגנונות ארובים ,מויזנטאי ישן ,רומי ,גוטי ,רנסס ,ברוקו ,סיגנון קלסי ,רומנטי ־ עד סיגנונות של סוף 19 ,התחלה של 20 מאה ־ סצסיון ,אקלקטיקה ,פונקציונליזם ,קונסטרוקטביזם. דוקא בתקופה ימי הבינם ,כשה היה הכי הרבה גוטיקה וברוקו הופיעו כנסיות מאבן גדולות ,שסימלו את כוח דת ואמונה. מה שמאפיון אותן זה קומפוזיציה אינכית ,איחוד של אמונה ואהבה לחיים .

כנסיות ישנות מאבן של זקרפטים : קידוש ,גורני ,וישקובו ,אוז'גורד ,ברגובו ,בובובה ,צ'פה ,ליפובו ,וינוגרדובו , טיצ'יבו חוסט ,צ'טובו ,מוז'יבו ,ברי,מוקצ'בו ,דרנקובצי,בילקי ,צ'סלובצי ,סטרונקיבצי פלד קומריבצי ,בליקה ,ביגן ,בודוליב ,ברגי ,בנה ,צ'ורנוטיסובו ,שלנקי ,איבניבקה ,בורצבה ,רוטה.

 

מעוין לדעת :

מקום הכי צפוני בעולם ,שמגדלים בו תה ־ הר קרסניה גורקה ליג עיר מוקצ'בו.

בזקרפטיה נמצא פסל יחד בעולם בזכר לדאוור (פסל לפדיר פקטה ,טוריה רמטי ,אזור פרצ'נסקי).

באזור שלנו נצא סמטת טילייב הכי ארוכה בעולם (ריוב נזלז'נוסטי ,אוז'גורוד).

מרקז ראוגרפי של ארופה מרקזית נמצ5א ליד כפר דילובה שבאזור רחיב ( '30 °48 בקו העורך מזרחי; '23 °23בקו הרוחב דרומי ).

מבצרין ראשונים מופעים באזור שלנו במאה מתתחת. זה היו סטם ערים קטנים ־הרדים ,מסביב היה קיר מאדמה. למשל ארדניסבסקה ,סטריפטורה גליש ־ סלובצקה. מוקצ'בו. אבל בית הכי מטעים להרנה זה ערמו של מאה 11 ־ 17. בזקרפטיה מכירים 12 מבצר ישנים . באמם מבצר זה סיגנון ארחיטקטורה מיוחד ,שיכולים למצוא אותם רק בימי הבינים. הוא כל כך קשור לתקופה שלו ,שנולד בה וגם ימות בה. יש שני סוגים של מבצר. אחד ערמון ־ פריזית ,שמטרה שלו היתה פיקול על טריטוריות הטלוית ואושיפת הוקרות ,שיני ,ערמון ־ מגן של אדמה. כרגיל שי ארמונים בשתי צורות: ריבוע ,שבכל קיר יש כמה ביצורים ,ושל שמונ מבצרי ־ ערמון של זקרפטיה: ה צדדים ־ צורה שמישתנה הרבה ,אבל במבצרים בזקרפטיה ,הסיגנון השתנה בגלל חבל ארצ הרי.

1. אוז'גורודסקי (אוז'גורוד ) מאה 11 ,עכשיו מוזאון.

2. מוקצ'בסקי (מוקצ'בו) מאה 11 ,עכשיו מוזאון

3. נביצקי ( נביצקה אזור אוז'גורוד) ־ הרוס מאה13 ־ 17 מקום טיירות.

4. סרדננסקי ( סרדנה אזור אוז'גורוד ) הרוס מאה12 ־ 18

5. קבסיבסקי ( קבסיבסקי אזור ברגיבסקי )הרוס מאה12 ־ 16

6. צ'נדיבסקי ( צ'נדיבסקי אזור מוקצ'בו ) גינה מאה 15

7 קורוליבסקי (קורוליבס אזור וינוגרדסקי )הרוס מאה12 ־ 17

8. חוסטסק ( עיר חוסט) הרוס מאה 10 ־ 18

9 וינוגרדסקי (עיר וינוגרדסקי ) הרוס מאה 11 ־ 16

10 ברוניצקי (כפר ברונקה אזור אירשבה ) מה שנישר ממאה 13 14־.

11 בורז'בסקי (כפר ברי אזור ברגיבסקי ) מה שנישר ממאה 11 ־ 14

12. וישקיבסקי ( וישקיבסקי אזור חוסט.)מה שנישר ממאה 13 ־ 14

אים מבצרים היו צריכים בשביל מלחמות ,אז בשביל חים רגילים משפחות עשירות בנו בתים יותר רגועים אבל באותו זמן גדולים בתי ־ ערמונים. גדל ,יופי ,פאר באופי פנימי ,מיוחדות ורבגוניות של סיגנונות ארחיטקטורים ־ זה מה שמאפין את מבזרי ־ ערמון של זקרפטיה:

1. ערמון ־ וילה של שנבורנים (סנטוריאום "קרפטי" ,אזור מוקצ'בסקי)

2. ערמון פרני (וינוגרדיב)

3. ערמון דובהיב (דובגה ,אזור אירשבסקי)

4 . ערמון ברגייב ( ברגי אזור ברגיבסקי )

5. ערמון רקוצי (מוקצ'בו)

6. ערמון קרצ'וני (בילקי)

7. ערמון דרוגטיב ( הרסות ,אוז'גורוד ־ גורני)

8. ערמון בטלניב (ברגובו)

9. ערמון פלוטני (וליקי לזי אזור אוז'גורוד)

 

מענין לדעת:

לפי שטח אזור קרפט יותר גדול מארצות הבאות :לוקסמבורג ,וטיקן ,ליחטינשטין ,מלפה ,מונקו ,סן מרינו ,אנדורה ,ברוני ,קיפר ,סינגפור ,קטר ,מלדיבי ,בחרי ,ליבן ,גמיה ,קבו ־ ורדה ,קמורי ,מבריקי ,סן טומה ופרינספי ,סישלי ,ונואטו ,סמוע מערבי ,טונגה ,טובלו ,מיקרונזיה ,מרשלים ,פלעו ,גואם ,נאורו ,קיריבטי ,בגמים ,ברבדוס ,ימיקה ,טרינידט וטובגו ,גרינדה ,סנד קריסטופר ,נביס ,אנטיוע וברבודה ,דומינוקו ,איזואטים ,סנט ויסנט וגרינדיני ,סנט לוסיה .

לפי אוכלוסיה אזור קרפט יותר גדול מארצות הבאות :איסלנדיה ,ז'יבוטי ,סחרה מערבית ,גביניה אקבטריאלית ,גביניה ביסאו ,סבזילנדה ,בליזה ,סורינמה ,גינה, ונואטו ,פידז'י ,אי ,שלומו.

 

זקרפטיה ־ אזור איפה יש הרבה תרבויות ,דתות ,עמים. פה מאורבבים לא רק אטנוסים שונים ,אלה גם אקלימים שונים. אכל אף מלחמהלא הצליחה לקרוע קשרים בין תרבוית ,דתות ,עמים ,ארצות. אפילו הרי קרפט מגנים על זקרפטיה מרוחות חזקות. לכן לא מוזר שיש הרבה שמות מענינות בזקרפטיה ,שיש להם גירסות מקור:

1. אז'גורוד : עיר (גורוד ) מעל הר אוז'. מילים סלובקיות "אוגול" כמו פחם ו"אוגול" כמו פינה ,וגם ממילה "ווזוק " כמו צר שהכונה היא עמק של אוז' שדי צרה או ממילות טורקים "אונג" ו"אוּג" שמטרגמים כ"ימין".

2. מוקצ'בו : ממילה "מוקה" (קושי) זאת אומרת היה קשה לבנות ערמון "פלנוק". ממילה "מוּקה" (קמח) ,ליד נהר לטוריצה היתה מטחנה ענקית בשביל זמן הזה. ממילה "עדמה של פן מונקצי" ,גירסה הונגרית של השם.

3. חוסט : ממילה הונגרית "אדמה של גנרל גוסט".

4. ברגובו :מילה סלובנית "מקום על חוף".

5 . טצ'יב : מילה בגרמנית "דויצ' ־ אוּ" ,"טיצ' ־ אוּ ", "טיצ'ו" שאומר כפר גרמני.

6. וינוגרדובו: מקום ,איפה מגדלים גפן (וינוגרד).

7. סבלבה :ממילה ברוסית עתיקה "סולבה" ,זאת אומרת מקום ,איפה יש מים מלוחים (מינרלים).

8. רחיב : ממילה "רחובט" (לספור) ,או "אדמה של פן רח"

9. אירשבה :שם סטרוסלובני "אירז'בה" (חלודה). במים של הנהר אירשבה או אירז'בה היה הרבה ברזל ,לכן מיים היו בצבה כתום. שם עתיק "אילושבה " משם של בעלים ישנים של השטח הזה.

10 .פרצ'ין : שם ממילה "פרטין" זאת אומרת מעבר או גם "אדמה של פן פרצ'י".

11. וליקי ברזני: (מלא בלבנות) שם אומר יער מלא בלבנות.

12 . מיז'גיריה :(בין הרים) זאת אומרת עיר בין הרים

13. וולובץ :מקום איפה נמצא הרבה חיות בית (צון).

שמות של מקומות אחרים:

רוזטוקי ,גט ,גרבלה ,ויר ,זריצ'ה,אוז'וק ,סינק ,קלניק ,קמינקה ־ (ממילים גידרונימים ־ הר ,אגם ,בוץ וכל').

חולם ,דילוק ,דילובה ,קופיניבצי ,פריסלופ ,ברג ,זפרדיללה ,ורטפ ,קוט ־ ממילים הר ,הרים.

טיסנקה ,ברזני ,סוקירניצה ,צ'רטיז' ,גורינצ'ובו ,יבלונבו ,קליני ,אוריחוביצה ,ליפובו ,לוזה ,לוזינסקה ,סמרקובו ,ברבובץ ,גרושבו ,טרנובו ,אולשבקה ,גרבובו ,דובי ,דובובה ,דיברובה ,דובריבקה ,יסינה ,טרוסניק ,טרוסטניצה ,קולודנה ,ליסקובץ ,ליסרנה ,דרצ'ינו ,קורופץ ,סטקוינו ,ברזובה ,ברבינוק ,בובווישה ,בוקובץ ,קשטנובו ,טופולין ,לופושנקה ,רפינקה ,וילחובטי ,וילחיבצי ,וילשני ־(במקור מילים שאומרות יער ,אץ ,סוגי אץ וצמח).

קמיניצה ,צגולניה ,אוגליצה ,קופשניבו ,קופנה ,ברג ,פלוסקה ,מידן ,קוסינו ,לזי ,פולנה ,לוג ,לוגי ,לזישי נו ־ (במקור מילים שאומרות אדמה ,שדא).

נובה סלו ,סבובודה ,ננובוסליצה ,פסיקה ,פרלז ,בורוטה ־ (במקור מילים שאומרות כפרים ,עסקם ,משק מסוים).

טורה ־ פילנה ,טוריה ־ רמטה ,טוריצ'קי ,בובקובה ,קומריבצ' ,קובילצקה ,פולנה ,קידוש ,בילקי ,ז'וקובו ,מדבזי ,אולנבו ,קורופץ ,צ'ופ ,אוסבה ,גולובינה ,רוקושינו ,רקובו ,ליסיצ'בו ,קובילונץ,קלצ'נץ ,משקרנה ,קוצ'בה ,פלוסקנוביצה ,בולוסנקה ,וולובץ ,בולובויה ,ביצ'קובו ,ברצקי ,קרצקי ,ברנינצי ,סטריגלנה ,סקוטרסקה (במקור מילים שאומרות שמות של חיות).

 

כמו שאמרו האבות שלנו :יש יום בשביל עבודה ויש שעה למנוחה. בזקרפטיה חגגים חגים מיוחדים ומקורים שמוכרים בכל העולם. עד היום אפשר לראות בכפרים וערים בזמן סילבסטר מסתובבים ילדים ומבוגרים "קולדובת" (לשיר ולברך בחג מסוים). או בזמן של חג פסחא נוצרית לכנסיות מגיעות אנשים עם סלים מסורתים .ולכל עם שחי באזור שלנו יש מסורות מיוחדות שלו וגם חגים שלו. ולא משנה אים זה חג חנוקה אצל יהודים או חג המולד אצל הונגרים או גרמנים או מסלניצה אצל רוסים ,או טריצי אצל אוקראינים או רומים או מרצישור אצל רומונים.

 

חגים מדינתים:

1. ראשון לינואר (שנה לוזיאנית חדשה)

2 חג המולד ־ 7 לינואר.

3. 8 למקץ 8 למרץ (יום אישה).

4. 1 למאי ־ 1־2 למאי (יום העובדים)

5. פסחא ־ אפריל ־ מאי

6. 9 למאי ־ 9 למאי (יום שלום ונימחון).

7. חג שלישיה (חגים ירוקים) ־ 40 יום אחרי פסחא

8. יום קונסטיטוציה ־ 28 ליוני

9. יום עצמאות ־ 24 לאוגוסט.

 

חגים מסורתים הנוצרים:

 

1. ערב הקדוש 6(24 לדצמבר) לינואר.

2. חג המולד 7־8 (25־26 לדצמבר) לינואר (קולדקי).

3. שנה חדשה עתיקה ־ 13 ־ 14 (1) לינואר (שדריבקי ,לבית נכנס ראשון בן או יהודים או צועני.

4. טבילת מיים ־ 18 ־ 19 (5־6) לינואר טבלו מיים.

5. ולנטין הקדוש 14 לפברואר ־ יום אהבה.

6. פגישה ־ 15 (2) לפברואר (חג אביבי ראשון).

7. "חדשה טובה" למדונה ־ 7 לאפריל (חג נשים)

8. פסחא ־ באפריל או מאי (טבילת לכמניות (פספאות) ,בסמים)

9 יורי יום ־ 6 למאי (זריקות מיים ברוב כפרים של הארץ).

10. חג שלישיה ־ 50 יום אחרי פסחא. טובלים ענפי טילייה.

11. יום איבן ־ קופלה 7 ליולי (מופיעים אגסים ראשונים).

12. פטרה ופבלה ־ 12 (30 ליוני) יולי (זמן לשחות ולהתרחץ

13. איללה ־ 2 לאוגוסט (התחלה של סתיו)

14 שינו של פני אלוה 19 (6) לאוגוסט.

15. מוות של מדונה ־ 28 לאוגוסט (זמן לפיטריות).

16. מות של יוחנן הטובל (גלבוסיקי) ־ 11(29 לאוגוסט) ספטמבר. לא אוכלים פרות בצורת ראש ומצלחת.

17. מרימת הצלב הקדוש (זדביגי) ־ 27 (14) לספטמבר (נחשים נחבאים ,לא כדאי ללכת ליער)

18. פוקרובה ־ 14 לאוקטובר ־ זמן לפיטריות מסתים.

19 אנדריה ־ 13 לדצמבר (בנות נוחשות על בנים).

20. מיקולאיה ־ 19 (6) לדצמבר (מתנות לילדים שמים בתוח מעלים ליג חלון).

 

 

 

 

 

העם שלי חי בזקרפטיה

 

חקירה הסטורית. היום קימות קמה דעות לגבי שאלה איך הופיעו יהודים בשטח של זקרפטיה. חלק מחוקרים מקשרים את העובדה ההיסטורית הזאת עם העברה של שבתים אונגרים דרך הרי קרפטים וגם עם כוזרים.

איך זה קרה ברקע היסטורי?

כוזרים הם שבת עם מוצא טיורקי. במאה שביעי קמה מדינה כוזרית. בגלל השפע של יהודים שגרו בה ועבדו כמתורגמנים, רופאים ,יועצים בכוזריה קיבלו את יהדות כדת רשמית. קמה זמן שבתים אונגרים (עוד לפני שהם עברו את קרפטים) היו תחת שלטון של מדינה כוזרית.

אפשר להגיד שבטוח קמות מסוימת של יהודים הגיעו עם עונגרים והתישבו פה בערך במאה 9. דרך אגב המדינה כוזרית שא.ס. פושקין בלי סיבה קראה אותה מדינה של "כוזרים טיפשים" היתה אחת מהכי סובלניות בכל העולם: המשפט שלה קלל 7 שופטים: שני יהודים, שני נוצרים, שני מוסלמים, ועובד פסלים אחד.

יהודים בעצמם שגרו בזקרפטיה היו מתווכים בסחר חליפיון עם צ'חיה וגליצ'ינה.

דוכס של גליצ'ינה לב דנילוביצ' (1264־1301) הצליח לאחד מסביב ער בירה שלו לבוב ארצות של מלכויות יותר קתנות של וולין ,ארצות של לובלין ,ארצות רוסיות של זקרפטיה. בכל הארצות האלה היו כהילות יהודיות שהיו מאד פעילות בחיים ציבורים וחברתים של אזור זקרפטיה. את היהודים ואת הסלוונים המקומים איחדו ביחד קשרים קלקלים קבעוים ,בעיות ואסונים משותפים. בהמשך כל המאות הבאות יהודים הגיעו לארצות מערביות של אוקרינה בגלל רדפות של צלבנים ולארצות מזרחיות בגלל שרדפה אחריהם כמורה וזנטאית ופרווסלבית.

יותר מאוחר ,בימים בינונים יהודים התחילו לעבור לארצות של זקרפטיה מודרנית בגלל שמצב שלהם בפולין הלך והתדרדר. אבל הקמות שלהם היתה עוד קטנה והם היו בודדים והתבוללים כי כך שהם לא יכלו להתאסף ולהקים כהילה. מצד דתי הם היו קטלוים בגליצ'נה כי היו להם קשרים קלקלים חזקים.

כהילה יהודית ראשונה קמה בתחילת מאה 18 ב1724 דווקא באוז'גורוד איפה כמו שחוקרי זקרפטיה כתבו כבר מ1575 קיימים יהודים באופן רשמי. ב1767 בעיר אוז'גוטוד כבר יש בית הכנסת. קצת יותר מאוחר ,אבל בכל זאת באותה מאה 18 קמו כהילות בסבלוש ובמוקצ'בו. קמות גדולה של כהילות קמה במאה 19 והתהליך הזה נמשך עד למלחמת העולם הראשונה.

התפשטות של כהילות יהודיות גרמה לגידול של מצב תרבותי של חברה יהודית ,לפתיחות בתי ספר חדשים.

יחס ליהודים ולחברה יהודית בזקרפטיה היה טוב וללא סיכסוכי. בין שני לאומים: רוסי ויהודי לא היתה שום אויבות בקרע קלקלי ,לאומי או דתי. סיבות למצב הזה צריך לחפס ברקע ציבורי ,קלקלי ופוליטי.הם היו בארך שווים באופן קלקלי ושנהם הרגישו לחץ התבוללי של שלטון פוליטי.

בלי ספק זה היה טלוי בצווי מלך. כל פסיקות שדיברה על סטטוס של יהודים היה כתוב מה אפשר להם לעשות ומה אסור בקטע קלקלי.

צו טולרנטי (סובלני) של 1781 שנה של יוסף שני אפשר ליהודים ,לקנות שם ביתים ,להתעסק בקלקלה ,אומנות וחקלאות. אחרי מות של יוסף שני מצב של יהודים נעשה יותר גרוע ובסופו של דבר מתבסס על חוק של 1840 שנה שלפי חוק הזה ליוהדים אפשר להתישב באוגורשינה (זקרפטיה ) ובכל הארצות חוץ מאזורי אמצעים. מותר לבנות בתי חרושת ,להתעסק האומנות ,אבל במסגרת בתי מלאכה אבל קר עם חהרים ותלמדים של אותו דת ולהתעסק במכירה.

בית ספר יהודי ראשון נפתח באוג'גורוד ב1789 .

ב55 שנה מ1785 עד 1840 קמות של יהודים בקהילות גדלה פי חמש והסיגה:

במרמורשינה ־ 18039 איש

בברג'נשינה ואוגורשינה ־ 16363 איש

באוג'נשינה 10814

ב1900־1910 קמות של יהודים היתה 15 אחוז ובין אזרחי ערים ־ 26 אחוז.

מלחמת העולם הראשונה גרמה לנזק ענק לזקרפטיה וגם לאזרחים יהודים. נפטרו 10 אחוז של תושבים ,נהרסו ענפים הכי חשובים של תעשיה ,איפה עבדו גם יהודים. זה היה נזק גדול ־ העניים נעשו עוד יותר עניים.

בישיבה של רדה מרקזית (פרלמנט של אוקרינה) באוג'גורוד ב8 למאי 1919 היה מוחלט שרוס פודקרפטית תהיה חלק של ז'חוסלובקיה ותקבל סטטוס של אוטונומיה. 10 למאי 1919 וידה עולמית בסינט גרמין הסכימה עם החלטה הזאת. מפקד אנשים ב1921 הראה שבשטח של רוס פוקרפטית גרו 604593 איש. יהודיום לפי הלכה גרו 13.3 אחוז ,זאת אומרת 80411 איש ולפי דת ־ 15.33 אחוז ,זאת אומרת 93047 איש. באוז'גורוד למשל היו ב25 אחוז יותר יהודים לפי דת מאשר לפי הלכה.

אם לחקור על נתונים סוציאלים של 18־20 מאה ,במיחד אוכלוסיה יהודית ,צריך לשים לב על בינה דתית ולאומית שלה ,המקום שלה בחברה ויחס לחברה הזאת. בגלל שהם למדו בבתי ספר אוגורים ,אחרי זה צ'חים ,בגלל צווים ממשלתים מסוימים ,חלק מיהודים לפי הלכה חשבו שהם מדירים או צ'חים כי הם היו באותו זמן גם חלק מאוכלוסיה מקומית. זאת היתה שיכות דדית. דרך אב מצב דומה קרה גם לעמים אחרים. אז צריך להבין שגורם שאיחד את העם הזה היתה בינה דתית. חלק מהיבטוריונים בלי להבין אצם של תהליך היסטורי ,לא שמו לב על שני מספרים ,חלק השתמש רק ביותר קטן כי ראו בזה תועלת. חוסר הבנה הזאת ,תעויות או שקר נמשכו במשך האתיים שנה וגרמו לתעויות טרגיות במיחד ,כשספרו קורבני שואה (1941 ־ 1944).

 

באצם ,סוג חים של יהודים במשך תקופה הזאת השתנה לגמרי ־ מקבוצה עצמעית באופן קלקלי הם הפחו להיות מאוטים ורק תוספת למערכת קלקלית קללית. חלק גדול של יהודים (2\3) גרו בקפרים. רוב היהודים ברוסיה פודקרפטית עבדו כעבדי יער. הם היו עבדים,כורתי עצים, בעלי אגלה, מעסיקים, בעלי מנסרה. בינהם היה הרבה אמנים. למשל עשו נעליים קר יהודים.בשטחים מסוימים לא היה אף סנדלר לא יהודי. 25% של יהודים התעסקו במכירה. לרוב הבעלים היה בית קטן עם מגרשת ומכולת כי הכנסה שהם קיבלו ממכולת לא היתה מספיקה. בין יהודים היו נפחים, נהרים, נהרי רהיטים.

ב1930 משבר קלקלי חזק שהיה אחרי מלחמה הגיע עד לצ'חוסלובניה ויהודים סבלו הרבה, למרות שגם לפני זה הם לא גרו כמלכים. אחרי שתעשחה נפלה ,אלפים משפחות יהודיות הפחו להיות עניים.

עבודה של משרד "בטיה" גרמה להבטלה של סנדלרים יהודים ,ובקרוב חקלים הפחו להיות עניים ואחריהם כל שאר אמנים איבגו עבודה. אירגוני מחירה גדולים שהתחילו להתיסד הזיזו את מוחרים יהודים יותר קטנים מספרה הזאת,ואז עוני שלהם הלך והתפתח שנעשה אחת מסיבות לעליה לארץ ישראל.

לעתים קרובות חשבו שקורצ'מרים (אנשים שמחרו וודקה בקורצ'מות ־ משהו כמו פבים בשטיטלים קטנים) הם סיבה להתפשטות אלקוגוליזם ואז גורמים לעוני של חקלאי גוים. אז מענין לדעת שברוסיה פודקרפטית 1800 משפחות חיו מזה שהם קיבלו מקורצ'מות, זאת אומרת % 1\9 של כל אכלוסיה יהודית.

קאן הודות לד'וינט יש לנו סטטיסטיקה של 1921 שנה:

מקצוע

קמות

 

משפחות

אנשים

חקלאים ,רואי צון

עובדי אדמה

בעלי אגלה

אומנים (טופרים, סנדלרים, נפחים ,נגרים ,פרוונים וכ')

קורצ'מרים

בעלי מכולת,

סוחרים

בעלי מיקצוע חופשי (רופאים, עורכי דין)

בעלי בתי חרושת, בעלי עסק

קצבים

מורים

 

 

2500 2000

1200

 

1280 1800

1500

900

200

 

100

800

800

12500

10000

6000

 

6900

5900

7500

1500

 

800

400

4000

4000

בסך הכל

11760

 

 

כמו שאנחנו רואים 60% של אכלוסיה יהודית התעסקו בפעילות מעשית ושאר ־ אנשים בלי אופן פעילות מסוים.

בסוף מאה 19 בחקלאות היה אפשר לראות תמונה הבאה:

בעלים של שטחים גדולים היו:

מדירים ־ 62%;

יהודים ־ 18.9%;

גרמנים ־ 14.3%;

רומונים ־ 3%;

סלובנים ־ 0.75%;

רוסינים ־ 0.75%.

חומרים נדירים ולא רגילים אבל מאד מענינים נתן לנו חוקר מודרני מקנדה אבגוסטין שטפן שכותב ש10.75% של יהודים עבדו עם אדמה ומביא נתונים:

עבדי משק במרומורוש ,ברג ואונג ב1910 שנה.

גודל של שטח (אקר')

כמות

מהם :89 יהודים

 

בעלי אדמה:

 

יותר מ1410

48

19

141־1410

588

275

 

שוכרים:

 

יותר מ100

100

89

70־141

1728

355

14־70

39600

1958

7־14

42740

1781

פחות מ7

54290

2161

 

עבדי אדמה 43140

1676

 

עבדים 11630

120

 

אומנים 12781

5871

 

העוזרים 16886

4866

 

מוכרים 5868

5494

 

229363

24655

 

הוא מביא גם נתונים על השתטפות יהודים בעבודות יער, עסק סנדלרים וטופרים ,הוא כותב גם:"יהודים הרבה עזרו לאנשים, שנמצאו בבעיות קלקליות והתיחסו לשכנים שלהם אפילו יותר טוב מבעלים מדירים שלהם".

בסופו של דבר הוא כותב:" קולל כל עיטרונות וחיסרונות בפעילות יהודים בזקרפטיה, כל חוקר יכול לטעון שיהודים גרמו להתפתחות פוזיתיבית של אזור זקרפטיה".

" כאן גם רואים שטעונה שיהודים מתעסקים רק בעסק בנק לא נכונה. דווקא ברוסיה פודקרפטית יש לנו דוגמה טובה שיהודם מתעסקים לא רק בחקלאות ,אלא גם גידול בקר".

"בדוגמה של רוסיה פודקרפטית (מדברים על תושבי כפרים) אנחנו רואים שיהודים מאוד חשובים לחקלאות של אזור" ־ כתב חוקר של רוסיה פודקרפטית ,פרופסור צ'חית ד''ר ב.סוק.

כדי לצין רמה של השכלה של אכלוסיה צריך לעשות טיול קצר למסורת של חברה יהודית.

כל משפחה יהודית כבר מגיל לפי בית ספר היתה צריכה לתת השכלה יסודית לילדים, במיוחד לבנים. בחדר לימדו אלפבת, מתמטיקה פשוטה, בסיס של יהדות. אם באופן כללי לפי רמת השכלה יהודים היו אחרי צ'חים, אונגרים וכרמנים ,אז רוב הגברים ידעו קרוא וכתוב ,ואלפבת יהודי כמעת כל גברים.

בית ספר יהודי ראשון הופיע באוז'גורוד עוד ב1792 שנה. מזכירה ראשונה על מורה בכהילה יהודית דתית מוצאים ב1835. בספר רגיסטרציה פקידים רשום שליב בעל השכלה גבוהה עוד לפני זה היה מורה של בית ספר רגיל. במשך כמה זמן בית הספר היה סגור בגלל חוסר תקציב באוז'גורוד ואחרי זה שוב נפתחה באוקטובר 1858. פה מדובר לא על בית ספר דתי חדר שפעלו כל הזמן,אלא על בית ספר אמיתי שנתן ידע מודרני על בסיס דתי ומוסרי. ב1878 באוז'גורוד עברו רגיסטרציה 702 ילדים יהודים בגיל תיפשעשרה ,מהם 201 למדו בבית הספר יהודי ,259 הלכו לבתי ספר של כהילות יהודיות שונות ,242 איש באופן רשמי לא הלכו לשום בית ספר אלא רק בחדר וק בנים. בנות בדרך כלל למדו בבית. ידוע שבשנת 60 של מאה 19 לאישה של מורה היה בית ספר פרתי לבנות.

יהודים שהיתה להם אפשרות שלחו בנות ללמוד לפשט ,קושיצה ,פרשין. באושגורוד בית הספר לבנות ראשון נפתח ב1859. זה היה בית הספר קטולי ,אבל קיבלו לשם גם בנות יהודיות. בית הספר ראשון לבנות יהודיות נפתח באוז'גורוד ב1905.

ילדים יהודים למדו גם בבתי ספר מדירים.

תרבות של כל עם יותר טוב מאפין כמות ואיכות של בתי ספר וגם מאוד חשוב האים עם מסוגל להבין ולצין חשיבות של בתי ספר.

יש תעונות שבשנת לימוד 1911־1912 בבית ספר אורתודוקסי באוז'גורוד שנזכרנו בו כבר נרשמו 325 תלמידים (155 בנים ו130 בנות). לימדו שם לפי תוכנית השרית ,ילדים למדו עברית ,מדירית ,גמנית ,היה גם לימוד דתי. לימודים בבית ספר היו בחינם : חלק מתקציב נתנה ממשלה ,חלק ־ כהילה יהודית. רחמים היו מאד נפוצים: בגדים לילדים עניים קנתה מעוצת נשים ,כל יום אגודת מטבח לאומי האכיל 40 ־ 45 תלמידים.

אחרי הקמת רוסיה פודקרפטית נפתחו מאות בתי ספר בפודקרפטיה איפה למדו גם ילדים יהודים. לפי סטטיסטיקה ב1926 ב10 בתי ספר יהודיות יסודיות היה 13 מורים.ידועה גימנסיה במוקצ'בו שהקימה מעוצת בתי ספר יהודים ואיפה במשך 4 שנים למדו בערך 80 תלמידים. ב1934 היה כינוס לגמנסיה יהודית באוז'גורוד. בזקרפטיה היו כבר בערך 400 קהילות שבנו בתי חולים, בתי אבות ,מתבחים לאומים. באוז'גורוד היו 4 בתי כנסת ו5 בתי תפילה וב1931 גרו 8384 יהודים שזה 28% של אכלוסיה.

נחזור שוב לסטטיסטיקה שטוענת שברוסיה פודקרפתית ב1930 שנה גרו יהודים לפי לאום 93353,45־ איש ,לפי דת 102542 איש ,עם קמות כללית לש אוכלוסיה 725357. צריך לצין שקמות יהודים לפי לאום נתונה מ1000 איש.

קמה אנשים גרו ברוסיה פודקרפתית לפני שפולין כיבשה אותה? לפי נתונים צ'חים מודרנים 30 10 1938 קמות כללית היה 820000 איש.

בתחילת מלחמת העולם השניה התחילו להגיע לכאן בכל מני דרכים יהודים משטחים בכוסשים עלידי נצים. קמה הם היו? אנחו בקושי נמצא סטטיסטיקה כזאת.אבל יש מספר אחד. כמו שאנחנו יודעים 12.07.41 לפי צו של ככה נקרא קומיסר ממשלתי אונגרי מזקרפטיה שלחו 17306 אנשים "לא מהימנם" ,זאת אומרת אלה היו פליטים שאנחנו מדברים עליהם. הם היו נשלחים דרך יסינה לקמנץ פודולסקי ,איפה רצחו את כולם. 17306! אפשר להאמין בזה. נצים ידעו לספור יהודים טוב מאוד. ממשלתאונגריה (נצית) קיבלה 5 חוקים וצווים אנטישמים. העברה לקמנץ פודולסקי היה חזרה גנרלית לפני השואה ברוסיה פודקרפתית. אז יהודים היה בארך 133000 איש. חלק מחוקרים מודרנים אומרים שהם היו 146000. ועדת חקירה כל פשעי נצים הבהירה שמשטח של זקרפטיה בשנות מלחמת העולם השניה העבירו 12500 אנשים שהיו יהודים. מה הקמות אמתית ,האים מישהו ישים נקודה בשאלה הזאת?

במרץ 1944 אחרי כיבוש את אוגורשינה אצמה ואחרי "פיטרון סופי" בטריטוריה שלה ,את כל היהודים העבירו למחנות ריקוז. במחנות השמדה אושויץ ,דחאו ,בירקנאו ,בוחנבלד השמידו לפי נתונים של ועדה 112500 איש. ( חוץ מזה יהודים מתו במחנות עבודה). כזה טרגי היה גורל של עם יהודי בזמן של מלחמת העולם השניה בזקרפטיה.

אחרי מלחמה חזרו בארך 7000 איש. רובם הגיעו לביתם שנשרפו או נהרסו. חלק מהם עלו ארצה. שאר יחד עם זקרפטאים אחרים הצתרפו לחים יום יומים.

חים ציבורים וחברתים כמעת נגמרו ,ברוב בתי תפילה ממשלה קומוניסטית השתמשה לפי צרכים שלה. בעשר וחצי שנים ראשונים אחרי הלחמה כהילה יהודית גדלה באצם בגלל שהגיעו יהודים מאוקראינה מיזרחית. דינמיקה של יהוגים אחרי מלחמה נראת ככה: 1946 ־ 6998 איש;1959 ־ 12169 איש;1970 ־ 10856 איש;1979 ־ 3848 איש;1990 ־ 2630 איש;1994 ־ 2100 איש.

בין יהודים מדענים ,מורים ,מרצים ,אומנים ,מוסיקאים ,רופאים ,צבעים ,מהנדסים ,אקונומיסטים.

יודעים שמות:

הסטוריקאי עם שם בין עולמי יקוב שטרנברג; בין סופרים בלה איללש ,פליקס קריבין ;בין אומנים גברילה גלוק ,רוזנברג ,רוסקין ,בין מוסיקאים יוחים פלומן ,זולטן גוט.

בזקרפטיה פועל ארגון תרבותי יהודי ,כל שנה עושים פסטיבל של ספר יהודי. בדצמבר 1999 בעזרה של ד'וינט לפי החלטה של מנהיגי קהילות וארגונים יהודים קם קרן נדבני של זקרפטיה "חסד־שפירו".

זה ארגון מקצועי ,מטרה ראשונה שלו ־ עזרה לאנשים זקנים וחולים ותקומה לתחיה מסורת יהודית. חסד מדפיס עיתון "אכו".קמו לתחיה חיים דתים שעוברים בשלושה קהילות מרקזיות עם זרמים חבד ,יהדות מסורתית ופרוגרסיבית. באזור יש 5 בתי כנסת ,3 בתי ספר יום ראשון.

מאות רהות גרים יהודים בזקרפטיה ־ מאות של תקיפות ואמונה.

 

 

 

 

ד. דנילוק ,א. פדקה ,אי. ליחטי ,פ. ,שנדור.

ד ־ 17 פנים של זקרפטיה. ־ אוז'גורוד: פנוניה ,2001. 54 ע''ד.

 

זקרפטיה ־ זאת אזור מקורי במרקז של ארופה. קרו כאן הרבה ארועים: מלחמות ובניות מחדש ,שואות וגמירות ,שואות ושיחזורים. כל הדברים האלה שינו את החבל ארץ שלנו בגדול ועשו אותו מיחד בסיגנונו.

סובלנות ספציפית ,גילוי לב שבמסורת ופרגמטיות חשובה של הרבה דורות של זקרפטאים עשו מה שאנחנו קוראים זקרפטיה. עוד הרבה סודות קוללת ארץ זקרפטית הזאת ,לכן כדי לענות על כל שאלות שמענינות את הקוראים ,נעשה את המחקר ומדריך הזה. פה ניסינו להציג לפני כולם עם זקרפטיה ידועה ולא ידועה. בסיס של המחקר הזה ־ חומרים של קורס מיוחד של חוג היסטוריה של אוקראינה ־ לימוד חבל ארץ היסטורי.

במדריך אפשר למצוא מידעה לימודית:סקירה פיזיקו־גאוגרפית על חבל ארץ ,אינפורמציה על עולם החי ועולם הצומח של קרפטים ,ספציפיות משקית ודמוגרפית ,תיאור כרונולוגי של מאורעות היבטוריות ,תיאור ארחאולוגי ,מצוינות שאלות ספציפיות שקשורות רק לטריטוריה זקרפטיט וקבוצות אטניות מסוימות של זקרפטיה.

מכוון לתלמידים של בתי ספר ,גימנסיות ,תיכונות ,סטודנטים ,טיירים ,וסכנויות אחרות וגם לכל אחד שאזור זקרפטיה מענינת אותו.

 

או ד ק 913 (477.87)(083)

ב ב ק 26.8 (4 אוקר.) י 2

אינפורמציה על חבל ארץ:

 

דמיטרו דנילוביצ' דנילוק

דוקטור למדע היסטורי ,פרופסור

איגור מיחלוביצ' ליחטי

קנדידט למדע היסטורי ,דוצנט

סרגי דמיטרוביצ' פדקה

קנדידט למדע היסטורי ,דוצנט

פדיר פדורוביצ' שנדור

אספירנט ,מרצה של חוד עבודה סוציאלית

 

 

פנים של זקרפטיה

(חומר נושף : WWW.WELKOM,TO/ZAKARPATTJA )

 

ISBN 996-7400-18-5

 

המחברים מודים לקרן בינלאומי "קרן של קרפטים"

על עזרה ביצירת החוברת מדריך הזאת.

 

נחתם להדפסה 30.06.2001. פורמט 84X 108\32 ניר אפס. הדפסה אפס. גרניטורה Times

תפוצה 1.000. הזמנה1

נדפס מאוריגינל ־ מקט מוכן שח סוכנות (ג.או.) "פנוניה"